Inhoud paranormale pagina's   |   Paranormaal algemeen   |   Het zesde zintuig   |   Wat is wichelen of dowsing?
[in English]
Het paranormale is het zesde zintuig en kan zich op allerlei manieren uiten. Iedere hoofdvorm (bv helder zien) kan weer onderverdeeld worden in allerlei subvormen en die op de pagina's van de hoofdvormen beschreven worden.
"absence of evidence, isn't evidence of absence"
De hoofdvormen zijn:

·    Helder zien
·    Helder voelen
·    Helder weten
·    Helder horen
·    Helder ruiken
·    Helder proeven

Inhoud paranormale pagina's
Op deze paranormale website gaat het over welke paranormale mogelijkheden er zijn. Er zijn zes hoofdvormen te weten: helder zien, helder voelen, helder weten, helder horen, helder ruiken en helder proeven. Deze zes hoofdvormen hebben allen weer subvormen die op de betreffende pagina's beschreven worden. Niet alle mogelijkheden van het paranormale zijn bekend op deze website, maar we proberen een overzichtelijk beeld te geven van zo veel mogelijkheden als er bekend zijn.

Helderziendheid bijvoorbeeld is niet alleen het kunnen kijken in de toekomst of het zien van aura's, maar kan zich ook in andere vormen uiten. Op de pagina helderziendheid worden enkele subvormen beschreven, waarover ook een aparte pagina is gemaakt, zoals lichtverschijnselen, lichtbollen en aura's/uitstralingen.

Daarnaast is er een pagina over energetische gaves en een pagina over paranormale lichtverschijnselen met daarop verhalen van lichtverschijnselen en historische massavertoningen.

Als laatste is er een pagina met daarop een viertal artikelen met een paranormaal onderwerp:
Hoe ziet de wereld eruit?
Meisje met de Röntgen-ogen
Dimensies onderzocht gifa
Lichamen van de mens gifa (o.a. astraal lichaam)

Voor reacties mail naar: druidedruide@hotmail.com (we geven geen reacties op foto's)
Als u artikelen weet over het paranormale, laat het ons dan weten!

Als u antwoorden wilt op vragen kunt u ook terecht op verschillende forums op internet, waar er mensen zijn met dezelfde specifieke ervaringen als u en u beter met uw vragen kunnen helpen. U kunt dergelijke forums op het internet vinden door te zoeken met een zoekmachine of kijk eens op dit forum.
   Inhoud paranormale pagina's   |   Paranormaal algemeen   |   Het zesde zintuig   |   Wat is wichelen of dowsing?

Paranormaal algemeen
Sommige mensen kunnen de energie letterlijk ervaren. Dat wordt paranormaal genoed, hetgeen betekent boven het normale. Maar eigenlijk is het paranormale heel normaal. Het is anders, maar het is wel normaal. Vrijwel iedereen heeft het. Sommigen hebben het weggestopt, anderen gebruiken het gewoon niet. Maar de mensen die het ervaren kunnen het allemaal op hun eigen manier ervaren, je hebt helderziendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid en nog anderen, maar die zijn minder belangrijk bij het waarnemen van bijvoorbeeld leylijnen. (Ga naar helder- zien, voelen, weten, horen, ruiken en proeven)
Sommige mensen hebben verschillende van deze vormen en soms is er niet duidelijk een verschil aan te geven. Binnen een kader van bijvoorbeeld helderziendheid heb je verschillende gradaties en mogelijkheden. De een ziet aura's en de ander krijgt beelden door over een bepaalde plek. De een voelt leylijnen, terwijl de ander elfenlijnen voelt en terwijl nog een ander alleen zeer sterke lijnen voelt en een ander juist de zwakke. Kortom verschillende mogelijkheden, gradaties en samenstellingen. Vaak handig onderling te combineren; je ziet een lijn en je weet dat het een hartmannlijn is. Alleen moeten we wel oppassen dat we zelf niet als filter werken.

   Inhoud paranormale pagina's   |   Paranormaal algemeen   |   Het zesde zintuig   |   Wat is wichelen of dowsing?

Het zesde zintuig
Paranormaalheid is het zesde zintuig van de mens. Paranormaal betekent 'boven het normale', het wordt beschouwd als iets dat anders is dan dat veel mensen gewend zijn, maar het is eerder abnormaal wanneer je het niet zou hebben (hier: bewust van zou zijn).  Iedereen is paranormaal, alleen weten veel mensen het niet van zichzelf dat ze het hebben. Het is een zintuig dat ontwikkeld kan worden. Mensen die (denken) niet paranormaal (te) zijn, zou je kunnen vergelijken met iemand die zijn of haar reuk niet heeft ontwikkeld, alsof je nooit hebt leren ruiken. Sommige mensen vinden paranormaal een vervelend woord, het is voor hen normaal, en dat is het eigenlijk ook.

In de geschiedenis hebben de machthebbers paranormaalheid weggestopt. Het vormde een bedreiging voor ze. Je mocht er niet over praten en je werd voor gek uitgemaakt als je dat wel deed. Maar altijd zijn er mensen geweest die paranormaal waren, een bekend voorbeeld was Nostradamus (Michel de Notredame). Hij deed voorspellingen over de toekomst, met zijn gave heeft hij heel veel voorspellingen gedaan die ook zijn uitgekomen. Dit is een bekend voorbeeld, maar er zijn er velen geweest.

Het zesde zintuig van de mens is een fijngevoelig zintuig. Het zintuig kan de energie opmerken van een plek of van een persoon zonder tijdsbelemmering. Het kan energie voelen van een uur geleden, gisteren of eeuwen terug, maar het kan net zo goed energie uit de toekomst zijn die wordt waargenomen. Alles wat er gebeurt laat energie achter, dit is door het zesde zintuig waar te nemen. Maar ook alles wat je doet heeft een gevolg, je creëert als het ware een pad in de toekomst, dit pad heeft zijpaden. Je kunt altijd vrij je keuze maken welke kant je op gaat. De toekomst staat niet vast; als je dit blijft doen, zoals altijd, dan volg je het pad rechtuit, maar wanneer je iets anders kiest dan ga je een zijweg in. Dit pad met de zijpaden is ook door het zesde zintuig waar te nemen. Doordat er zoveel zijpaden zijn hoeft hetgeen niet te gebeuren wat het zesde zintuig heeft waargenomen.

Het zesde zintuig is heel erg beïnvloedbaar, wanneer je bijvoorbeeld verbeelding hebt, wordt de informatie & energie die iemand doorkrijgt door een filter gehaald. Dit filter is dan troebel en het vervormt de informatie die iemand doorkrijgt en vermindert de kracht van de doorgekregen energie. Niet alleen verbeelding zorgt voor onjuiste informatie, ook andere negatieve eigenschappen die een mens kan hebben zorgen voor de vervorming. Bijvoorbeeld arrogant zijn, een snob zijn, over het paard getild zijn, een ego hebben, verwaand zijn, en ga zo maar door. Om de informatie die iemand door krijgt zo zuiver mogelijk te houden, is het slim om het vrij te laten stromen. Wanneer je het wilt beheersen en controleren vervormt het en kan het wegvallen. Ook moet je niet te veel willen, je wilt dan zoveel mogelijk ervaren en dat werkt juist averechts.

Het paranormale van een persoon heeft als basis het bewustzijn van die persoon, en het bewustzijn heeft de gezondheid van die persoon als basis. Om goed met het paranormale te kunnen werken heeft iemand dus een goede gezondheid nodig. Het bewustzijn van mensen onderling kan verschillen. Het is echter slecht te vergelijken hoe bewust iemand is in vergelijking met iemand anders. Wel kan de persoon de verschillende stadia van bewustzijn doorlopen. Wanneer men een stadium verder gaat merkt die dit zeer duidelijk, de overgang tussen twee gebieden is duidelijk merkbaar. Je merkt dan een groot verschil met het 'onbewuste' verleden en hoe bewust je nu bent.


Het bewustzijns-spectrum bestaat uit een aantal delen. Mensen kunnen onbewust zijn (van zeer onbewust tot aan minder onbewust), in deze toestand gaat er veel langs iemand heen maar dringt niet goed tot de persoon door. Verder kan men bewust en bewuster zijn, men is dan 'wakker'. En wanneer men nog verder gaat in de ontwikkeling is men bewust, maar hoeft men niet te denken. Je kunt dan kijken wat er gebeurt en waarnemen in de omgeving, zonder hierbij te hoeven denken dat men iets ziet. Men hoeft er dan geen gedachtes bij te hebben, men kan dan het bewustzijn vrij laten. Wanneer de gezondheid van iemand slechter wordt zal die de aandacht afleiden van het bewustzijn afleiden waardoor de persoon minder bewust wordt. Ook de paranormale mogelijkheden nemen dan (tijdelijk) af.

Het zesde zintuig zit er bij ieder van de eerste vijf zintuigen bij. De sensoren waarmee je de dagelijkse dingen ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt zijn niet dezelfde sensoren als die van het zesde zintuig. Wanneer je je ogen sluit zie de dagelijkse dingen niet meer, wel kun je dan nog 'in het paranormale kijken'.

Buiten helderziendheid, helderwetendheid en heldervoelendheid bestaat er ook helderhoren, helderruiken en helderproeven. Ook zijn er verschijnselen die ook misschien wel paranormaal zijn, bijvoorbeeld een deja vu gevoel, telepatie, telekinese, uittreden, bijna dood ervaring, automatisch schrift en er zijn er nog meer.


Andere namen voor 'paranormaal': derde oog, innerlijke zintuigen, verborgen zintuigen


Deja vu = je hebt het gevoel dat je ooit wel eens in dezelfde exacte situatie bent geweest
Visioen = een vorm van helderziend waarnemen, waarbij een persoon beelden ziet (voor of in zich) die betrekking kunnen hebben op verleden, heden en toekomst.
Visualiseren (= toveren) = het in gedachte nemen van het gewenste, dit uitzenden en vervolgens loslaten, waarna het in de loop der tijd gerealiseerd wordt
Telekinese = dingen met gedachten laten bewegen (ook psychokinese of parakinese genoemd)
Levitatie = jezelf of dingen laten zweven, zou onder andere mogelijk zijn met een meditatie-techniek
Uittreden = het bewustzijn verlaat bewust of onbewust het lichaam, en komt later terug naar het lichaam (wordt ook astrale projectie genoemd)
Bijna dood ervaring = het bewustzijn van de mens verlaat het lichaam en krijgt een blik van gene zijde (op je eigen niveau), maar komt weer terug in het lichaam
Automatisch schrift = een persoon laat zijn hand leiden door een entiteit, die de hand wat op laat schrijven
Channelings = contact maken met (hogere) bewustzijnsvormen, waaruit informatie voortkomt
Medium = iemand die contact kan maken met andere bewustzijnsvormen (bv entiteiten, natuurwezens, etc)

Telepatie/telepathie (gedachte lezen)
Telepatie is het direct waarnemen van het voorstellingsbeeld dat in een andere bewustzijn aanwezig is. Dit andere bewustzijn kan een mens zijn, maar andere bewustzijnsvormen zoals dieren is ook mogelijk. De afstand maakt niet uit, dit kan van enkele centimeters tot duizenden kilometers ver zijn. Telepatie is het overbrengen van gedachten naar de andere persoon die dit waarneemt. Deze gedachten kunnen zowel woorden als beeld zijn. Je ziet of hoort de beelden in je hoofd, alsof er iemand in je iets laat zien of laat horen.

De mogelijkheid om iedereen te kunnen begrijpen
Sommige mensen hebben de mogelijkheid, gave, om iedereen in welke omstandigheid ook te kunnen begrijpen waarom iemand daarvoor kiest en ergens toe beweegt. Dit betekent niet dat men het er dan ook mee eens is met die keuzes, maar hoe men er toe komt wordt dan wel begrepen.

   Inhoud paranormale pagina's   |   Paranormaal algemeen   |   Het zesde zintuig   |   Wat is wichelen of dowsing?

Wat is wichelen of dowsing?
Het wichelen, of in het Engels dowsing, is het gebruik maken van een menselijk vermogen, dat ons toelaat om informatie te verkrijgen op een manier dat buiten het bereik en vermogen ligt van de standaard lichamelijke zintuigen van de mens zoals zicht, gehoor, reuk, etc. Dit is mogelijk door gebruik te maken van instrumenten of door middel van intuïtie of paranormale vermogens / het ~lichaam.

Wichelen wordt vaak gebruikt om verborgen dingen op te sporen, zoals water en metalen. Tegenwoordig wordt het ook veel gebruikt om leylijnen en aardstralen op te sporen. Wichelen is een eeuwenoud gebruik. Het werd al toegepast in het oude Egypte, maar ook in de Lage Landen is het gebruikt om bijvoorbeeld een plaats voor een heiligdom te kiezen.

Andere woorden voor wichelen of dowsing zijn divineren / divinatie en radiësthesie. Radiësthesie is het werken met de pendel en wichelroede, maar ook het waarnemen met het paranormale. Immers, het woord is ontstaan uit de samenvoeging van het Latijnse 'radius' (=straal) en het Griekse 'aisthesis' (=waarnemen).

Het wichelen met een instrument kan op verschillende manieren. De vier bekendste mogelijkheden zijn de: wichelroede (L-roede en Y-roede), pendel, lecherantenne en de biotensor. Ook zijn er mensen die met een geiger-mullerteller leylijnen kunnen meten. Meer informatie zie: Instrumenten

Het is ook mogelijk om te wichelen met behulp van intuïtie of paranormale vermogens. Sommige mensen kunnen leylijnen zien lopen over het aardoppervlak. Anderen zien dat er op bepaalde plekken meer energie aanwezig is.
Sommige mensen zijn helderwetend. Dit houdt in dat ze antwoorden in zichzelf krijgen over bepaalde onderwerpen met erbij dat ze weten dat het zeker klopt, zonder daar een rationele verklaring voor te kunnen geven. Ze hoeven zichzelf alleen maar een vraag te stellen, en een antwoord komt binnen. Dit is ook 'paranormaal weten' te noemen. Zo kunnen ze weten waar leylijnen bijvoorbeeld lopen.
Veel meer mensen kunnen energieën voelen. Ze vinden het fijn op sommige plaatsen en elders voelt het minder prettig. Anderen zijn zich meer bewust van het gevoelens en emoties van anderen die ze waarnemen. Op deze manier kan men ook de leylijnen vinden. In dit deel van de website (paranormaal) zal het verder niet gaan over hoe je leylijnen en andere energielijnen kunt waarnemen, maar wel over welke mogelijkheden er bestaan tot het paranormale.
 "Zoals er een zichtbare wereld bestaat, is er ook een onzichtbare. Sommige mensen hebben het vermogen om die te zien, anderen het vermogen om hem te voelen, en velen het vermogen om hem te vermoeden."

Veel mensen hebben het idee: "dat wat je niet ziet is er niet", toch is dat wat je ziet maar een fractie van wat er is.

"Vijf zintuigen zijn gelukkig niet voldoende om de werkelijkheid te kunnen waarnemen."

"afwezigheid van bewijs, is geen bewijs van afwezigheid"