[Terug naar index heiligdommen]

Grafheuvels; begraafplaats en heiligdom in één...

- Tijdsperiodes: Jonge Steentijd, Vroege Bronstijd, Midden-Bronstijd, Late Bronstijd en IJzertijd
- Volk: Klokbekervolk (genoemd naar de vormen van de gevonden potten in grafheuvels)
- Functie grafheuvels: begraafplaats, heiligdom (vereren & offeren) en omvormingsplaats (energetisch) tegelijkertijd
- Vorm grafheuvels: in periode 1, 2 en 5: simpele heuvel met meestal krans(en) van houten palen;
in periode 3 en 4: ringwal (kringgreppel) met in het midden een heuvel
- Rituelen: onbekend, hebben gediend ter omvorming van energieën, het begraven, vereren en het offeren
- Energetisch: zie verder op deze pagina
- Bekende locaties: zie onderaan pagina


Een grafheuvel is een heuvel uit de oudheid waarin doden een laatste rustplaats kregen. De grafheuvel wordt ook een tumulus genoemd en meerdere grafheuvels tumuli. De grafheuvel lijkt een beetje op een hunebed, een aarden heuvel, maar dan zonder grote stenen. In grafheuvels zijn er menselijke resten zijn gevonden, maar dit was niet de enige reden waarom een grafheuvel werd opgeworpen. Het begraven van mensen gebeurde soms meerdere malen in dezelfde grafheuvel. Dan werd de oude heuvel (soms amper nog aanwezig) verhoogd. Bij de bouw van grafheuvels zou er allereerst een lage heuvel van zand zijn opgeworpen, en daarna zou de heuvel extra verhoogd zijn door het willekeurig opstapelen van plaggen.  

In vijf periodes zijn er grafheuvels opgeworpen. Dit zijn de Late Steentijd, Vroege Bronstijd, Midden-Bronstijd, Late Bronstijd en de IJzertijd. In ieder van deze periodes verschilde de wijze waarop de doden werden bijgezet en ook de vorm die een grafheuvel had kon ook verschillen. In de Late Steentijd, Vroege Bronstijd en IJzertijd werden er heuvels opgeworpen die als randstructuur meestal één of meer kransen van houten palen door de voet van de heuvel hadden liggen, en worden een paalkransgrafheuvel of palissadegrafheuvel genoemd. De grafheuvels uit de Midden- en Late Bronstijd zijn anders opgebouwd en worden ringwalgrafheuvels genoemd. Dit type grafheuvel kenmerkt zich met een heuvel in het midden, hieromheen een greppel en hieromheen een wal van aarde. In grafheuvels die in de Vroege Bronstijd zijn opgeworpen bevinden zich soms/vaak ook keien. Ook zouden er grafheuvels zijn die geen randstructuur (palenkrans of kringgreppel) hebben gehad.

Grafheuvelsoorten

De manier van teraardebestelling verschilde ook per periode. Hieronder staan de perioden vermeld met erachter de manier van begraven/cremeren. Doordat er in grafheuvels vondsten worden gedaan van aardewerk die toegeschreven worden aan bepaalde periodes worden grafheuvels wel eens verkeerd gedateerd. Waarom zouden de grafheuvelbouwers in latere periodes niet het aardenwerk uit eerdere periodes gebruiken?
Late Steentijd: begraven in kuil, hierover heen de heuvel
Vroege Bronstijd: crematie, urnen met erin asresten in heuvel geplaatst
Midden Bronstijd: dode in uitgeholde boom in heuvel geplaatst (= boomkist)
Late Bronstijd: crematie, urnen met erin asresten in heuvel geplaatst
IJzertijd: persoon werd verbrand, heuvel over deze plek gelegd (= brandheuvel)


- Energetisch

Grafheuvels zijn meer dan alleen een begraafplaats geweest, het waren de heiligdommen uit die tijd voor de toenmalige bewoners van de Lage landen. Hier vereerden en offerden ze. Maar dat waren niet de enige reden van het bouwen van een grafheuvel. Een grafheuvel heeft hoofdzakelijk gediend als omvormingsmiddel van een negatieve graancirkel naar een positieve plek. In Engeland worden momenteel de meeste graancirkels gevonden, waarvan er vele nep zijn. Tussen de neppe formaties zitten ook echte graancirkels, en deze liggen wel eens op een rechte lijn met grafheuvels en andere megalithische monumenten. Dat graancirkels niet alleen uit de laatste 100 jaar stammen bewijzen afbeeldingen zoals de Mowing-Devil en verslagen die door priesters/bisschoppen onder andere zijn opgetekend in de 17e eeuw. De reden hoe we er toe komen dat de grafheuvels gesitueerd zijn op graancirkels is eenvoudig. Uit onderzoek naar graancirkels is gebleken dat er een bepaalde energiestructuur aanwezig is in niet-menselijke formaties. Precies diezelfde energiestructuur kan men ook vinden op de plaats van grafheuvels!

De graancirkels die ze uitkozen hebben om een grafheuvel op te bouwen waren erg negatief (type 3). Zo'n plek wilden ze omvormen naar iets positiefs. Dit deden ze door middel van bepaalde rituelen, die ook de bouwers van hunebedden gebruikten. De bouwers van hunebedden en de grafheuvelbouwers waren verschillende volkeren. Tussen de volkeren zaten verschillen. De ideeën en methoden van de bouwers van hunebedden kwamen deels overeen met de ideeën en methoden van de grafheuvelbouwers.

Iedere grafheuvel werd tegelijkertijd om drie redenen gebouwd; het omvormen van energieën, een laatste rustplaats voor de doden en een heiligdom om te vereren en te offeren. Een heiligdom werd altijd op een kruispunt van leylijnen gebouwd, zo ook de grafheuvels. Met de grafheuvels van de IJzertijd is iets bijzonders aan de hand. De grafheuvels uit eerdere perioden werden neergelegd op primaire (sterke) leylijnen. De grafheuvels uit de IJzertijd werden precies naast een kruispunt van primaire leylijnen neergelegd, maar wel op een kruispunt van secundaire (zwakkere) leylijnen.
Net als de mensen van de trechterbekerculuur die hunebedden bouwden, vereerden de mensen van de klokbekercultuur de energie van de leylijnen en de energie van benkerlijnen. Grafheuvels hadden ook altijd een ingang, de plek waar de mensen de grafheuvel betraden. Deze was altijd gesitueerd op de plaats waar de sterkste leylijn de grafheuvel binnen ging. Wanner er in latere tijden de grafheuvel opnieuw gebruikt werd (nieuwe begraving) werd er gekeken of de sterkste leylijn nog steeds door de ingang ging. Het komt voor dat een leylijn zwakker is geworden en/of een andere leylijn sterker, waardoor de sterkste leylijn een andere leylijn was geworden. Wanneer hiervan sprake was werd de ingang van plaats verandert.

Zowel om een hunebed als een grafheuvel zat meestal een fysieke barrière. Om een grafheuvel lag (bijna) altijd een palenkrans of een ringgreppel met ringwal. Deze beschermden het heiligdom en begraafplaats van wat er buiten was. Op de plaats van de greppel, wal en palenkrans(en) lagen er altijd één of meerdere magische cirkels. Deze hadden als functie om de fysieke bescherming te versterken en als 'glazen stolp' de plek met de aanwezig energieën te beschermen. Precies waar de magische cirkels lagen waren er ook de fysieke barrières.

Waar kunt u op letten bij het onderzoek van een grafheuvel: Onderzoek bij Hunebedden & Grafheuvels


Urnenvelden

In een latere periode van de ijzertijd zijn er urnenvelden aangelegd. Men verbrande een lichaam op een urnenveld en stopte de laatste restanten in een urn. De urn werd begraven in een kuil in de grond. Na de begraving deden ze nog enkele rituelen en creëerden hiermee een magische cirkel. De plaats waar ze de urn onder de grond achter lieten was in de ijzertijd altijd op een plek (minimaal) waar een leylijn met een benkerlijn kruist. Urnenvelden zijn te vinden te:

·    Vaassen (Gelderland)
·    Someren (Noord-Brabant)
·    Weert: Boshoverheide met grafheuvels en urnenveldBekende grafheuvels:

Noord-Holland
·    Tussen Laren en Hilversum op de Gooise Heide (bezocht)
·    Bij Grootebroek (opgegraven)
Zie het boekje: 'Onderzoek van drie bronstijdgrafheuvels bij Grootebroek' door A.E. van Giffen

Friesland
·    Allardsoog
Zie het boekje: 'Een archeologische verkenning van een viertal grafheuvels op het Mandeveld bij Allardsoog' door W. van der Sanden & E. Taayke

Groningen
·    Harendermolen
Zie het boekje: 'Een dubbele grafheuvel uit den steen- en bronstijd te Harendermolen bij Groningen'

Drenthe
·    Drenthe (veel) (enkeling bezocht)
Zie o.a. boekje: 'Rond het Eppiesbergje' van ROB (bij Odoorn)
Zie boekje: 'Onderduikershol, Eppiesbargien, Valther Veenbrug' door A.G.M.M. van de Vooren-Kessens & A.F. Smith
Zie boekje: 'Langs hunebedden en grafheuvels in Drenthe' door provinciale Drentsche V.V.V.
Zie folder: 'Mystiek oerland zonder grenzen', Recreatieschap Drenthe
Zie boek: 'Hondsrug, heuvels en hunebedden' door G. Kuipers
Zie boekje: 'Onderzoek van twee bronstijd-tumuli in Drenthe' door O.H. Harsema & J.D. Ruiter
(Paasberg bij Exloo + Tumulus 43 bij Gasteren)
·    Drouwen (3 stuks)
·    Anloo, grafheuvel de Galgenberg
·    Nabij Fluitenberg (Hoogeveen): 7 grafheuvels over van ooit 20 stuks, gebiednaam: "de Zeven Heuvels"

Overijssel
·    Vasse (NO Almelo bij Tubbergen)
·    Ootmarsum (aan de Nieuwe Almelosestraat)

Gelderland
·    Op de Veluwe
Zie boekje: 'Oude graven tussen IJssel en Vallei' door R.H.J. Klok
Zie boekje: 'Handel en wandel op de Noord-Veluwe' door C.A. van Baarle
Zie boekje: 'Ontmoetingen met onze vroegste cultuurhistorie: Prehistorische grafheuvels op de Veluwe' ROB
Bij Nunspeet zie boekje: 'Nunspeet; Een fietsticht langs Veluwse grafheuvels' door ROB
Bij Vaassen zie boekje: 'Prehistorie van Vaassen en omgeving' van P. Kamphuis (69 stuks)
Bij Vaassen zie boekje: 'Graven langs de weg' (ROB)
Bij Garderen zie boekje: 'Garderen grafheuvels op de Bergsham' door R.S.Hulst (ROB)
Zie boek: 'Grafheuvel onderzoek in midden Nederland' door Dr P.J.R. Modderman
Zie boekje: 'Tumuli-opgravingen in Gelderland' door A.E. van Giffen
·    Tussen Wolfheze & Oosterbeek en te Oosterbeek achter de Bilderberg
·    Lunteren
·    Nijmegen
Zie boekje: 'Het Kops Plateau, Prehistorische grafheuvels en een Romeinse legerplaats in Nijmegen' (ROB)

Utrecht
·    Lage Vuursche (gem. Baarn) -> 25 grafheuvels,
Zie boekje: 'Lage Vuursche; Een wandeling door de Vuursche bossen' van ROB
·    Soest (Engenbergsteegje op de Zuidereng van Soest, ± 750 m noord-west van station Soest-Zuid) (niet bezocht)
·    Zeist, Panbos, hier zouden een paar grafheuvels liggen (niet bezocht)
·    Leersum, pad tegenover asielzoekerscentrum De Hoogstraat: 10 grafheuvels bij elkaar
Zie boekje: 'Leersum, grafheuvels op de Zuilensteinsche Kop' van H.J. Reusink
Zie boekje: 'Aantekeningen bij de consolidatie van de grafheuvels op de Zuylesteinse Kop bij Leersum' door R.H.J. Klok
Zie boekje: 'Wandelen langs grafheuvels van Leersum naar Rhenen' door H. van het Loo
·    Tussen Veenendaal en Elst (Utrechtse Heuvelrug)

Noord-Brabant
·    Bij Oss: de Vorstengraf en andere grafheuvels erbij
Zie boekje: 'Het vorstengraf van Oss' door Harry Fokkens & Richard Jansen
·    Bij Hoogeloon de Smousenberg of Zwarte Berg? (hoge ringwal)
·    Bij Veldhoven, Walik, Vessem, Steensel, Witrijt en Bergeijk in Zuidelijk Noord-Brabant (meer dan 22 stuks!)
Zie boekje: 'Een dubbele duik in het verleden; Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvel aan de Eerselse Dijk te Bergeijk' door E.M. Theunissen
·    Op de Regte Hei ten zuiden van Tilburg (7 stuks)
Zie boekje: 'Goirle, grafheuvels op de Rechte Heide' door W.J.H. Verwers (ROB)
Zie boekje: 'De restauratie van de grafheuvels op de Rechte Heide bij Goirle' door H. Stoepker en W.J.H. Verwers
·    Bij Alphen en Baarle-Nassau (1 bezocht, overige?)
Zie boekje: 'De grafheuvels en urnenvelden in Baarle-Nassau, Alphen en Riel' door Brabants Heem

Nederlands Limburg
·    Bij Arcen: De Vorstenheuvel in Nat. Park (de Hamert)
Zie boekje: 'Das Gräberfeld von "de Hamert" bei Venlo' door J.H. Holwerda
·    In natuurgebied in buurt van Venlo en bij Wanssum
·    Weert: Boshoverheide met grafheuvels en urnenveld
·    Bij Vaals 6 stuks (3 gevonden en bezocht)
Grafheuvels in Zuid-Limburg: 'Langs grubben, groeven en graven' van het ROB
Opgegraven grafheuvels Zuid-Limburg: 'Doorheen het laatste dal, wandelen in de heuvels bij Vaals' (ROB)

Antwerpen
·    Ravels-Weelde-Poppel
Zie boekje: 'Onderzoek van grafheuvels te Weelde' door G. Beex (Brabantse Heem)

Vlaams Limburg
·    Helshoven (Romeinse tumulus)
Zie boekje: 'Gallo-Romeinse tumulus te Helshoven onder Hoepertingen', Archaeologia Belgica
Zie boekje: 'Onderzoek van de Gallo-Romeinse Tumulus van Gutshoven' door W. Vanvinckenroye
Zie boekje: 'Grafheuvels en urnenvelden in de Kempen' door F. Meex
·    Tongeren
Zie boekje: 'Gallo-Romeinse tumuli in de Civitas Tungrorum' door M. Amand & R. Nouwen

België
·    Verspreid over België
Zie boekje: 'De Gallo-Romeinse Tumuli' door M. Amand

Een van de grootste en hoogste grafheuvels die te vinden is in België of Nederland ligt in de provincie Noord-Brabant (NL) bij het plaatsje Hoogeloon.


Attentie: Als u op de hoogte gehouden wilt worden over leylijnen, aardstralen, wichelroede, en aanverwante onderwerpen, meldt u zich dan aan voor de Nieuwsbrief leylijnen.