Opgelet: Als u op de hoogte gehouden wilt worden over leylijnen, aardstralen, wichelroede, en aanverwante onderwerpen, meldt u zich dan aan voor de Nieuwsbrief leylijnen.

Op deze pagina staan boeken met onderwerpen van deze website. Kent u nog andere boeken over wichelroede lopen, leylijnen, aardstralen, grafheuvels, hunebedden, menhirs, steencirkels, heilige bomen, bijzondere plekken of boeken over andere aanverwante onderwerpen, zou u die willen doorgeven aan mij? Dat kunt u doen op: druidedruide@hotmail.com

De boeken zijn hier niet bestelbaar.

Op deze pagina wordt getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van boeken die gaan over leylijnen, heilige plaatsen en krachtplekken die er in de Nederlandse taal zijn verschenen. Ook zijn er boeken uit andere landen opgenomen die wellicht interessant kunnen zijn.   Dat boeken hieronder op deze pagina genoemd worden betekent niet dat wij het met de inhoud eens zijn of deze onderschrijven. Van een deel van de boeken is de kwaliteit relatief laag!

U kunt ook informatie opvragen van specifieke locaties, zie hiervoor de archiefpagina.


Literatuur over Nederland & België
·    Nieuwsbrief Leylijnen - gratis eigentijds informatieblad over leylijnen, aardstralen, wichelroedelopen en aanverwante...
·    Leylijnen en leycentra in de lage landen, Wigholt Vleer & Dick van den Dool
·    Energievelden en leylijnen in Vlaanderen, Cois Geysen
·    Leycentra of Heilige plaatsen in de provincie Groningen (Reader)
·    Langs oude krachtplekken in het Overijssels Vechtdal
·    Langs mystieke plekken in Noord-Holland-Midden
·    Langs het pelgrimspad in Leiden, Haarlem en de Bollenstreek
·    Langs het pelgrimspad in Twente en Münsterland
·    Langs mystieke plekken in Zuidwest-Drenthe gifa
·    Langs spirituele en magische plaatsen in Overijssel gifa
·    Leycentrum Martinustoren, -kerk en omgeving (Losser) gifa
·    Fysica van de heiligheid, Sietse van der Tuin gifa
·    Tanfana; Haar mythen, legenden en heilige plaatsen, Rudi Klijnstra (Twente) gifa
·    De stad als spiegel van de kosmos, Jan van der Eerden ('s Hertogenbosch)
·    Op zoek naar de draak in Limburg, Dick van den Dool
·    Magie langs de IJssel, Dick van den Dool
·    Spirituele plekken in Nederland, Henk Ganzeboom
·    Langs... Spirituele Plekken
·    12 Magische plaatsen in Nederland
·    Elf Magische Plaatsen in Friesland
·    Gewijde plaatsen in Friesland, Glazema
·    Stonehenge in Casterlé, Karl Wouters


Literatuur over het buitenland
·    Langs mysterieuze plaatsen in Zuidwest-Engeland, Wigholt Vleer & Dick van den Dool
·    Magisch en mystiek Engeland, Cois Geysen
·    The Old Straight Track, Alfred Watkins (Engelstalig)
·    The Ley Hunters Manual, Alfred Watkins (Engelstalig)
·    Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps, and Sites, Alfred Watkins (Engelstalig)
·    The New Ley Hunter's Guide, Paul Devereux (Engelstalig)
·    Radiästhesie - Ein weg zum licht? Jörg Purner (Duitstalig)
·    Heilige linien durch Ostfriesland, Dr. Herbert Röhrig (Duitstalig)
·    Germanische Heiligtümer, Wilhelm Teudt (Duitstalig)
·    Druidical Temples of the County of Wilts (Engelstalig)
·    Needles of Stone revisited, Tom Graves (Engelstalig)
·    Earth mysteries, Paul Devereux (Engelstalig)
·    Lines on the landscape, Leys and Other Linear Enigmas, Nigel Pennick & Paul Devereux (Engelstalig)
·    Ley Lines and Earth Energies, David Cowan & Chris Arnold (Engelstalig)
·    Ley Lines, A comprehensive guide to alignments, Danny Sullivan (Engelstalig)
·    Ley Lines, The Greatest Landscape Mystery, Danny Sullivan (Engelstalig)
·    Leylines and ecology, an introduction, William Bloom & Marko Pogacnik (Engelstalig)
·    Points of cosmic energy, Blanche Merz (Engelstalig)
·    De Helende krachten van de aarde, Liz Simpson
·    De gewijde aarde, Brian Leigh Molyneaux
·    Heilige plaatsen, Sarah Ann Osmen
·    Moeder aarde, Haar wezen en geheimen, John Michell
·    Sjamanisme en de wegen naar de geestenwereld, Paul Devereux
·    Aarde's levend lichaam, Mellie Uyldert
·    Mythische en heilige plaatsen, Stefan Brönnle
·    Heilige kracht plaatsen / Sacred power places, Diana Vandenberg
·    Magisch Reizen: Duitsland, David Luczyn
·    Magisch Reizen: Frankrijk, Gilbert Altenbach & Boune Legrais
·    Magisch Reizen: Spanje, Louis Charpentier
·    Magisch Reizen: Turkije, Anne Tappe


Literatuur over aardstralen
·    Stoorvelden in onze woning, Mariano Brueno
·    Werken met de wichelroede, Käthe Bachler
·    Het mysterie van de aardstralen, Jan van de Veluwe
·    Stralingsvelden, Luise Weidel


Literatuur over radiësthesie
·    Wichelroedelopen, G.J.F van Tuil & E.R.A. van Heerde
·    Wetenschappelijk Onderzoek Wichelroedelopen en Geopathie
·    Het geheim van de levensenergie, Erik Kasteleyn


Literatuur over megalithische monumenten
·    Kathedralen uit de steentijd, hunebedden, dolmens en menhirs in de Lage Landen, Herman Clerinx
·    Eerste Nederlandse Hunebedden Gids, Frits Bom
·    Het mysterie van de hunebedden, Frits Bom
·    Hunebedden in Nederland, Drs. R.H.J. Klok
·    Hunebedden, monumenten van een steentijdcultuur, Evert van Ginkel & Sake Jagger & Wijnand van der Sanden
·    De Megalietenbouwers, Francis Hitching
·    Zon en kruis, Jakob Streit
·    Großsteingräber zwischen Weser und Ems, M. Fansa (Duitstalig)
·    De stilte der stenen, De megalietcultuur in Europa
·    Monumenten uit de oertijd, Felix R. Paturi

Voor boeken over grafheuvels en tumuli zie de pagina Grafheuvels.


Literatuur overige
·    De Oude Belgen, Ugo Janssens
·    De heidenen, Ugo Janssens
·    Heidens Nederland, Judith Schuyf
·    Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes
·    Gids Archeologische Monumenten in Nederland
·    Bomen en mensen, Een oeroude relatie
·    De spirituele kracht van bomen, door Petra Sonnenberg
·    Bomen spreken, laadt uw energie op, Dr. Jacobus van Lis
·    Andere dimensies, Rudi Klijnstra
·    Gaia, de genezing van de Aarde, James Lovelock
·    In resonantie met de natuur, door Hans AndewegBoeken


 
gif1
Leylijnen en leycentra in de lage landen
217 heilige plaatsen in Nederland en Vlaanderen

Auteurs: Wigholt Vleer & Dick van den Dool
ISBN 9020211099   Ankh-Hermes, Deventer, 1992
Voor een beschrijving van het boek: www.nopapers.nl/km/az/boek/0/boek0032.html
(Het boek is bijna niet meer te krijgen, hooguit staat het nog ergens in de schappen of anders bij een tweede handsboekenwinkel.)

Achterkant boek:
Als historicus verrichtte de auteur jarenlang onderzoek naar leylijnen en leycentra in Nederland en Vlaanderen. Meer dan 200 centra zijn met de wichelroede opgespoord en verkend. Paragnost en regressietherapeut Dick van den Dool verleende aan dit onderzoek zijn medewerking.
Het gaat hier om etherische energie die door de leylijnen over de aarde stroomt. Op knooppunten van deze lijnen ontstaat een 'krachtplaats'. Vrijwel alle belangrijke prehistorische bouwwerken en de oudste kerken van vóór 1350 werden op deze centra gebouwd. Vele van deze objecten zijn bedevaartplaatsen geworden vanwege de genezende kracht die ervan uitgaat. In China wordt deze energie 'de geest van de aarde' genoemd.
Leylijnen zijn een wetenschappelijk erkend verschijnsel. In 1982 promoveerde radiësthesist dr. Jörg Purner aan de universiteit van Innsbrück (Faculteit Bouwkunde) op zijn onderzoek naar leylijnen in de oudste kerken van Europa. Purner ontdekte dat de lengte-as van de kerken parallel loopt met een leylijn en dat het altaar van de kerk altijd op de kern van een knooppunt werd geplaatst.
In het eerste, inleidende deel van deze atlas worden onder andere onderzoekingen in Engeland en Duitsland beschreven en wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van het leylijnenverschijnsel.
Deel twee bevat de beschrijving van meer dan 200 centra in Nederland en Vlaanderen. In dit deel zijn, behalve de feitelijke gegevens over de ouderdom, plaats, ligging en sterkte van een centrum en een beschrijving van het onderzoek ter plekke, veel foto's en kaartjes opgenomen.

Als boerenzoon had Wigholt Vleer geen interesse voor de boerderij, maar des te meer voor geografie, historie en mysteries. Gedurende tientallen jaren schreef hij diverse publicaties over onderwerpen op dit terrein.
Einde 1981 leken hartritmestoornissen het einde te brengen, maar op wonderbaarlijke wijze volgde herstel. Daarna wijdde de auteur zijn leven aan een studie van parapsychologie, astrologie en de leylijnen en leycentra.

(Wigholt Vleer is inmiddels overleden.)

Boekleylijnenleycentra

 
gif2
Energievelden en leylijnen in Vlaanderen
Alles over energierijke plaatsen en hun betekenis

Auteur: Cois Geysen
ISBN 9024380936   Deltas, 2002

Achterkant boek:
Op sommige plaatsen heeft de aardse energie een bijzondere kracht. In de loop der jaren hebben zich op deze locaties vaak speciale gebeurtenissen voorgedaan, zoals visionaire ervaringen of miraculeuze genezingen.
Ook Vlaanderen telt heel wat plaatsen waar de aarde een bijzondere kracht uitstraalt. Auteur Cois Geysen neemt ons mee op een spirituele ontdekkingstocht naar deze aardse energievelden: leylijnen, energetische breuklijnen en andere bijzondere locaties.
In het eerste deel maken we kennis met de aardse energievelden, de bijzondere bouwwerken die we er vaak op aantreffen en de vreemde heidense en vroegchristelijke praktijken die er plaatsvonden. In het tweede deel bezoeken we de locaties zelf.
Voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe waarden en levenswijze waarin ze zich spiritueel kunnen ontwikkelen, zal het een intense ervaring zijn: de energievelden kunnen immers een unieke bijdrage leveren aan een grotere spirituele bewustwording. Het maakt de plaatsen dan ook uitermate geschikt voor meditatie en zelfontplooiing.

Boekenergievelden

 
gif5
Leycentra of Heilige plaatsen in de provincie Groningen (Reader)
Kort overzicht van de vondsten in stad en lande

Auteur: Wigholt Vleer
Deze reader is nog verkrijgbaar. Als u deze reader wilt bestellen kunt u uw naam en telefoonnummer doorgeven via druidedruide@hotmail.com waarna er persoonlijk met u contact wordt opgenomen. Prijs incl. verzendkosten: 9 euro.

Achterkant Reader:
De historicus-radiëstesist Wigholt Vleer is al vijftien jaren op zoek naar heilige plaatsen in steden, dorpen en velden. Met de wichelroede speurt hij in trein, auto en ter plaatse naar deze geheimzinnige leycentra. Hij is de initiator-coördinator van dit werk in Nederland en Vlaanderen door de Studiekring Leycentra Onderzoek.

De auteur deed onderzoek in Engeland en Griekenland en is er van overtuigd dat reeds 100.000 jaar geleden mensen deze centra zochten om te vertoeven of te wonen. Neanderthalers, rendierjagers, megalietenbouwers, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Kelten en Germanen maakten er gebruik van. De Christelijke kerken werden tot 1350 gebouwd op deze plaatsen. De lengte-assen van de kerken heetten 'Heilige lijnen' en op het knooppunt van lijnen (leycentra) werd het altaar geplaatst.

Vleer is er zeker van dat op deze leycentra de religie is ontstaan en de etherische energie verband kan houden met enerzijds kosmische energie of anderzijds mogelijk met de Heilige Geest in de bijbel. Ook is het volgens Wigholt bewezen dat vrijwel alle nederzettingen in de pre-historie, maar ook nog in de middeleeuwen ontstaan zijn op deze centra.


(Wigholt Vleer is inmiddels overleden en de studiekring is uit elkaar gegaan, wel zijn er nog enkele lokale groepen die zich met leylijnen bezig houden. Ook dient vermeld te worden dat de Christelijke kerk het bouwen op leycentra in 1350 heeft afgeschaft, maar dat er toch nog voor een deel mee door is gegaan bij de bouw van latere kerken.)

 
gif9
Langs oude krachtplekken in het Overijssels Vechtdal
Fiets en Autoroute van 120 km.

Auteur: Studiekring Leycentra Onderzoek
Uitgeverij: VVV Vechtdal ism Studiekring Leycentra Onderzoek, 1997 (niet of amper verkijgbaar)


Toen er in de vorige eeuw bekendheid kwam voor leylijnen in de Lage Landen door het werk van Wigholt Vleer, werd er een Studiekring Leycentra Onderzoek opgericht die de verdere activiteiten en onderzoekingen voor zijn rekening zou nemen. Helaas is deze groep ter ziele gegaan, maar in 1997 kwam er een wichelroede fiets en autoroute uit in samenwerking met de VVV's van het Overijssels Vechtdal. Dit boekje met beschrijving langs oude krachtplekken was verkrijgbaar bij de kantoren van VVV Vechtdal in Hardenberg, Dalfsen, Ommen of Gramsbergen. Bij dit boekje zit een set wichelroedes en op de achterklant staat er een gebruiksaanwijzing hoe u de wichelroede kunt hanteren.

Een artikel over dit boekje kunt u vinden op: www.knuthuus.com/wichel.htm

 
gif9
Langs mystieke plekken in Noord-Holland-Midden
120 km lange fiets en autoroute

Auteurs: Chris Zoet & Ton van der Leeden & Bastiaan Stok
ISBN 9080723126   Stichting Pelgrimspad, 2001
Bestellen via: www.pelgrimspad.nl of 0528 - 250050 of
verkrijgbaar bij de VVV's van Alkmaar, Egmond, Bergen, Groet en Schoorl in Noord-Holland

Veilig aan de binnenkant van de Westfriese omringdijk staat een kleine kapel met daarnaast een waterput. Wie het niet weet zal er ongemerkt aan voorbij rijden. Wie de kapel en de put tussen de bomen wel ontdekt zal niet bevroeden dat deze plek heel belangrijk is. De kapel met de put staan even ten noorden van Schagen in de buurtschap Keinse, die slechts bestaat uit een grote boerderij, enkele huizen en de kapel. De dijk is al heel oud, volgens een oud verhaal heeft de 13de eeuwse graaf Floris V de aanzet heeft gegeven tot de aanleg ervan. Toentertijd was het een zeedijk. De hele verdere kop van het huidige Noord-Holland was water, waar elke zes uur de vloed en de eb doortrok. In 1510 verging het Portugese schip Ariadne. Bewoners van Keinse stonden op de dijk te waken voor de storm. Plotseling hoorde men een kind huilen. Het dreef in het water, vastgebonden aan het schegbeeld van een schip, voorstellende de H. Maagd Maria. Het kind werd losgemaakt en gered. Men vergat naar het beeld om te zien. Niemand kon het beeld vinden totdat het enige jaren later werd teruggevonden in een waterput. Het beeld werd schoongemaakt. De bewoners ontdekten vervolgens dat het water in de put geneeskrachtig water was geworden. De waterput geeft nog steeds geneeskrachtig water. Voor het Portugese Mariabeeld werd een kapel gebouwd. Deze kapel van Keinse is een van de plekken waarlangs paragnost / amateur-archeoloog Chris Zoet, “technisch spiritualist” / wichelroedeloper Ton van der Leeden en amateur-historicus Bastiaan Stok in hun boekje beschreven hebben.
De prijs van het Nederlands / Duits boekje met wichelroedes is € 7,50

Pelnoordholland

 
gif10
Langs het pegrimspad in Leiden, Haarlem en de Bollenstreek
Stadswandeling, Fiets en Autoroute

Auteurs: Chris Zoet & Ton van der Leeden & Bastiaan Stok
ISBN 9080723118   Stichting Pelgrimspad, 2002
Bestellen via: www.pelgrimspad.nl of 0528 - 250050 of
verkrijgbaar bij de VVV's van Leiden, Haarlem en andere in de Bollenstreek Noord-/Zuid-Holland.

Even zuidelijk van Lisse, aan de oostzijde van de Herenweg staat een klein deel van het vroeger machtige kasteel Dever. ‘t Is lang een ernstig vervallen ruïne geweest waar boven op een boom groeide en in de kelder varkens werden gehouden. Nu is het gerestaureerde Dever te bezichtigen. Ergens in dat kasteel hangt een hertenkop met een reusachtig gewei aan de muur. In 1845 is die kop even weg geweest. Een viertal Leidse studenten had de kop bij een middernachtelijk bezoek aan de ruïne meegenomen. Zomaar. ‘n Geintje. Buiten klom één van de studenten op de schouders van een ander. Over hen heen werd een lang hemd aangetrokken. En daar bovenuit stak de kop met het gewei. Zo uitgedost gingen ze naar de boerderij naast de ruïne. Een pot Bengaals (blauw) vuur zorgde voor een spookachtige verlichting. Toen op de deur van de boerderij was aangeklopt ging deze maar heel even open om met een ijselijke gil weer te worden dichtgeslagen. Het gewei is toen in een sloot verstopt en later opgehaald. De hertenkop hangt nu weer in Dever. Het is één van de verhalen in dit boekje. Het is echter opvallend is dat de auteurs: Zoet, Van der Leeden en Stok in de Wijngaardstraat in Haarlem de plek aangeven waar heel vroeger een Vikingtempel gestaan moet hebben. In Leiden staat de motte-kasteel ‘De Burcht’ centraal.
De prijs van het 40 pagina’s tellende boekje met wichelroede is 9,50.


In dit boekje beschrijven de auteurs de onderzochte krachtplekken met een vleugje bijzondere legenden en volksverhalen. Ook de historie en helderziende waarnemingen van deze plekken zijn in dit boekje beschreven. Om de exacte ligging en het effect van de krachtplekken te laten onderzoeken is tevens een set wichelroeden met instructie bijgevoegd. Er is een stadswandeling-route in Leiden en een stadswandeling-route in Haarlem. In de Bollenstreek kunt u de route met de auto of op de fiets rijden. Wij adviseren u de route op de fiets in etappes te rijden.

Bezochte plaatsen: Lisse, Voorhout, Sassenheim, Warmond, Leiden, Noordwijkerhout, Vogelenzang, Santpoort, Haarlem, Heemstede, Bennebroek en Hillegom.

Pelleiden

 
gif11
Langs het pelgrimspad in Twente en Münsterland
Een mystieke fiets- en autoroute

Auteurs: Chris Zoet & Ton van der Leeden & Bastiaan Stok
ISBN 9080723134   Stichting Pelgrimspad, 2003
Bestellen via: www.pelgrimspad.nl of 0528 - 250050

Op het plein voor de katholieke Pancratiuskerk van De Lutte staat het beeld van een kardoeshond. De Hengelose beeldhouwer Pieter de Monchy maakte het beeld voor de Oldenzaalse industrieel A. Molkenboer en in 1972 kocht gemeente Losser het beeld en plaatste het op het plein voor de kerk. Het beeld roept herinneringen op aan de Hellehond. Naar het volksverhaal verluidt noemde men in De Lutte dit griezelige dier ‘de verkeerde hond’ of ook wel ‘Wodans helper’. Het dier zou blaffend Wodan op diens wilde jacht vergezeld hebben. In de Germaanse mythologie was de kardoeshond gewijd aan Wodan en zijn gemalin Holda. Wij kennen deze godin beter als ‘Vrouw Holle’. Deze godin stond aan het hoofd van een groep opnieuw te incarneren geesten. De geestzielen van de overledenen kwamen in het volksverhaal vergezeld door de Hellehond opnieuw terug bij Vrouw Holle. Blafte ergens de Hellehond dan zei men in De Lutte dat vlakbij spoedig een sterfgeval zou plaats vinden. De Hellehond werd ook bij begraafplaatsen waargenomen. Dit is één van de wonderlijke verhalen die te vinden zijn in het boekje. Met de wichelroede kunnen leylijnen worden opgespoord. Komen er op een bepaald punt meerdere leylijnen bij elkaar dan spreekt men van een leycentrum. Tot ongeveer 1350 was het de gewoonte de kerken op leycentra te bouwen. De plaats van het hoofdaltaar van de Sint Pancratiuskerk van Tubbergen is één van de vele voorbeelden van leycentra. Maar ook de toren van onder andere de Sint Nicolaaskerk van Denekamp staat op een leycentrum. Opvallend is ook dat er een leylijn is te ontdekken waarop het hoofdaltaar en de toren van de kerk van De Lutte staan. Maar op diezelfde leylijn staat ook het beeld van de Hellehond. Ook wordt aandacht besteed aan Twentse volksgebruiken, zoals het vlöggeln in Ootmarsum. Er wordt zelfs een stapje over de grens gemaakt naar het leylijnen-rijke kasteel in Bad Bentheim.
De prijs van het 48 pagina’s tellende boekje met wichelroedes is € 9,50

In dit boekje worden de volgende plaatsen bezocht: Oldenzaal, Tankenberg, De Lutte, Mekkelhorst, Denekamp, Voltherbroek, Ootmarsum, Vasse, Tubbergen, Fleringen, Weerselo, Saasveld, Borne, Delden, Hengelo, Enschede, Gronau, Epe, Losser, Bad Bentheim, Lünne en Thuine.

Peltwente

 
gif13
Langs mystieke plekken in Zuidwest-Drenthe
Fiets- of wandelroutes
Leylijnen en wichelroederochten

Auteurs: Chris Zoet & Ton van der Leeden & Bastiaan Stok
ISBN 9080723142   Stichting Pelgrimspad, 2005
Bestellen via: www.pelgrimspad.nl of 0528 - 250050

Achterkant boek:
In het jaar 1216 kreeg de pastoor van Diever tijdens een mis een visioen. Op de ene kant van de hostie zag hij het beeld van Maria op een zetel met het Kind op haar schoot. De pastoor ontstelde en wist niet wat hij moest doen. De mis voortzetten? Of eindigen? Totdat op zijn smeken en tranen de hostie haar normale gedaante herkreeg en de pastoor gelukkig de mis kon voortzetten.
Dit is een van de mystieke verhalen die in dit boekje beschreven is. De auteurs hebben zes fiets- of wandelroutes uitgezet in het mysterieuze Zuidwest-Drenthe, die elk circa 30 kilometer lang zijn . Over fietspaden, zand- en plattelandswegen gaan deze routes langs heide, bossen en weilanden op weg naar mystieke plekken, sagen en positieve leycentra in het zuidwesten van Drenthe. De verhalen in dit boekje gaan o.a. over diverse middeleeuwse kerken, een Germaanse offerplaats en de hunebedden van Zuidwest-Drenthe met hun mystieke afbeeldingen uit de oude steentijd. Voor wie van geest(ige) verhalen over spoken, witte wieven en heksen houdt, is dit boekje een must. Voor degene die na een fiets- of wandeltocht honger heeft gekregen, is in dit boekje een origineel Drents broodrecept beschreven.


 
gif13
Langs spirituele en magische plaatsen in Overijssel

Kaart met autoroutes door de provincie Overijssel langs plaatsen met een 'magische' aantrekkingskracht.

Uitgegeven door: Kunst & Cultuur Overijssel, Zwolle, 2005
Bestelbaar via de VVV's en boekhandels in Overijssel

Korte omschrijving:
Op de kaart worden drie routes beschreven langs ongeveer veertig 'krachtplekken', zowel leycentra als bedevaartplaatsen. Bij de kaart wordt een wichelroede geleverd. Op de kaart is een beknopte handleiding afgedrukt, zodat men wandelend zelf op zoek kan gaan naar bijzondere plekken in het landschap.


Persbericht: Nieuwe routekaart ontsluit Overijssels spiritueel erfgoed

ZWOLLE/LEMELE - Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) presenteert vrijdag 7 oktober 2005 de routekaart "Langs spirituele en magische plaatsen in Overijssel". Op de kaart worden drie routes beschreven langs zo'n veertig Overijsselse  'krachtplekken'. Hiermee wordt het spirituele erfgoed van Overijssel ontsloten. Door de ontkerkelijking en het loskomen van de verzuilde verhoudingen in de samenleving en de groeiende cultuurhistorische belangstelling, neemt de interesse voor spiritueel en bezinningstoerisme momenteel sterk toe.

Er is toenemende belangstelling voor pelgrimages naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella of Rome. Dat wordt versterkt door de behoefte aan alternatieve vormen van zingeving en spiritualiteit. Maar voor bezinningstoerisme zijn niet per sé reizen naar verre of exotische oorden nodig. Overijssel heeft bezinningstoeristen ook veel spiritueel erfgoed te bieden. Het wordt ontsloten op de routekaart die vrijdag wordt gepresenteerd tijdens een themamiddag over religieus erfgoed en toerisme, in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Lemelerweg te Lemele. De themamiddag organiseert KCO samen met de Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. Het eerste exemplaar van de kaart wordt overhandigd aan de heer Ir. F.J. Koffrie, voorzitter van de Monumentenwacht.

De routekaart
De kaart bevat zowel bedevaartsoorden als zogenaamde leycentra of krachtplaatsen in Noordwest-Overijssel, Salland en Twente. De historicus en wichelroedeloper Wigholt Vleer heeft in Nederland en Vlaanderen onderzoek gedaan naar deze energieplekken. Hij stelt samen met een aantal Engelse onderzoekers dat er dwars door het landschap energie- of leylijnen lopen. Op plekken waar leylijnen elkaar kruisen, spreken zij van een leycentrum. Dat is een plek, waar het volgens hen goed toeven is en die een geneeskrachtige werking heeft. Ook stellen zij dat alle authentieke heilige plaatsen in de wereld op zo'n leycentrum liggen.
In het verleden waren het priesters, druïden en medicijnmannen, die deze heilige plekken wisten op te sporen. Hier werden de hunebedden gebouwd, heilige bomen vereerd of bijvoorbeeld grafheuvels opgeworpen, maar het kon ook een bron zijn of een bijzondere plek in een 'heilig' bos. Leiders van de vroegmiddeleeuwse katholieke kerk en de adel waren zich volgens Vleer bewust van de bijzondere betekenis van deze voorchristelijke heiligdommen.
Na 1350 hebben de religieuze en politieke leiders de kennis en gevoeligheid rond de diepere  betekenis van leycentra verloren. Bij de bouw van kerken en gebouwen is sindsdien geen gebruik meer gemaakt van mensen die de gave bezitten om een leycentrum aan te wijzen. Volgens velen een spirituele verschraling.
Met behulp van de nieuwe routekaart en een bijbehorende wichelroede kunnen gebruikers zelf leycentra opsporen en op zoek gaan naar genezende en spirituele energie. Mensen melden hierbij verschillende gewaarwordingen: de een voelt zich opgeladen, de ander voelt pijnverlichting of heeft een bijzondere spirituele ervaring.

De routekaart met wichelroede is na 7 oktober verkrijgbaar bij de meeste VVV's en boekhandels in Overijssel (kosten: 2,50 euro).

 
gif13
Leycentrum Martinustoren, kerk- en omgeving

Verkrijgbaar bij de lokale VVV en tijdens de openingstijden van de Martinustoren
2006

Het boekje beschrijft het leycentrum van de Martinustoren in Losser.

 
gif13
Fysica van de Heiligheid
Het oudste geheim

Auteur: Sietse van der Tuin
ISBN 9789048407538   Free Musketeers, Zoetermeer, 2009

Achterkant boek:
Waarom staan hunebedden, kerken, tempels, paleizen en kastelen op een bepaalde plaats? De kritisch en wetenschappelijk ingestelde auteur heeft het in een tien jaar durend onderzoek met de nodige reserve grondig onderzocht. Daarbij kwam hij tot verbijsterende ontdekkingen. Een groot geheim dat tot op heden wordt gekoesterd.
De auteur heeft met een ongeëvenaarde methode talloze tot nu toe niet meetbare plekken opgespoord en de coördinaten op enkele meters nauwkeurig vastgelegd. Met computerberekeningen en historisch onderzoek heeft hij het verschijnsel voor eens en altijd bewezen. De stichting van steden als Amsterdam, Den Haag, Londen, Parijs en Frankfurt, bleek gebaseerd op een oud geheim. Stonehenge heeft niets van wat moderne druïden denken.

 
gif13
Tanfana
Haar mythen, legenden en heilige plaatsen

Auteur: Rudi Klijnstra
ISBN 978 9090215563   Uitgeverij Annwn, Hengelo, 2007

Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Annwn bereikbaar via rklijnstra@gmail.com.

Achterkant boek:
Oost-Nederland, met name Twente, is rijk aan folklore en lokale gebruiken, die soms naar onze Germaanse en Keltische voorouders verwijzen. Vooral het gebied rond de Tankenberg, tussen Oldenzaal en De Lutte, kent vele sagen en legenden. Zij gaan over het bestaan van de Hellehond, onverklaarbare Spooklichten, de Witte Wieven en de godin Tanfana met haar helpers de feeën en kabouters.

Dit rijkelijk geïllustreerd boekwerkje geeft uitleg wie de godin Tanfana is en beschrijft de locaties in Twente en omstreken die met haar verbonden zijn. Een van deze plekken werd gebruikt voor telepathische experimenten waarbij graancirkels ontstonden en lichtverschijnselen werden gefotografeerd.

Met routebeschrijvingen & de 'Tanfana' wandeltocht op de Tankenberg.

 
gif13
De stad als spiegel van de kosmos
Het geheim van 's Hertogenbosch: een sleutel tot de ziel van de stad

Auteur: Jan van der Eerden
ISBN 9021593718   Kosmos-Z&K, Utrecht/Antwerpen, 1997

Achterkant boek:
Wat is de waarde van onze oude binnensteden?
Waarom verdienen zij ons respect?

Met als voorbeeld de bouw- en sloopgeschiedenis van 's Hertogenbosch ontvouwt de architect Jan van der Eerden zijn originele visie hierop. Aan de hand van zijn gedetailleerde kennis van de stad, maar ook van verrassende verbanden, oude verhalen en vergeten verschijnselen, legt hij het patroon bloot, dat de stad 's Hertogenbosch op een schijnbaar wonderlijke wijze verbindt met de kosmos.

Daarmee toont hij aan, dat de instandhouding van onze eeuwenoude gebouwde omgeving, juist in onze snel veranderende tijd, van wezensbelang is voor ons allen.

Opmerking van beheerder website:
"Van der Eerden vermoedt dat de stad is ontworpen en niet spontaan is gegroeid aan de meanders van drie rivieren. In die opvatting vond ie steun bij de Duitse hoogleraar Humpert. Deze professor heeft 3.000 middeleeuwse steden bestudeerd. 'vdE:'Deze steden- van tussen 1030 en 1350 -zijn zonder uitzondering bewust, volgens een ontwerp, gesticht en gebouwd. Daar is - ook voor het geval 's-Hertogenbosch - geen twijfel over mogelijk,' zegt vdE stellig." (bron)

De auteur heeft 12 jaar eerder het boek "Het geheim van de oude stad" uitgebracht, ook over 's Hertogenbosch.

 
gif13
Op zoek naar de draak in Limburg
en andere bijzondere verhalen over de geschiedenis van het Nederlands landschap

Auteur: Dick van den Dool
ISBN 9060384377 (of: 9073020182)   Vrij Geestesleven, Zeist, 1998

Achterkant boek:
Wij zijn moeder Aarde aan het herontdekken, lijkt het. Steeds vaker zie je mensen bomen omhelzen, met pendel en wichelroede 'energieën' meten of mediteren op oeroude heilige plaatsen.
Dick van den Dool, geomant, wijdt zich al sinds jaar en dag aan het innerlijk onderzoek van de natuur. De wortels van zijn vak, de geomantie, liggen in een ver verleden, toen mensen nog in staat waren te voelen en te zien dat er krachten van de aarde naar de kosmos stromen en omgekeerd. Zij onderzochten die krachten en richtten hun leven daarnaar in.
De geomantie van vandaag probeert verloren - of eigenlijk in onbruik geraakte - band met de natuur weer te herstellen. Hoe dat kan gaan en wat je daarbij kunt ervaren, laat dit boekje in enkele sfeerschetsen zien.
Met Dick van den Dool reizen we naar een aantal bijzondere plekken in Nederland, om te horen wat die plekken ons te vertellen hebben. We doen hunebedden aan in Drenthe, kerkjes op Friese terpen, een voormalig Keltisch heiligdom in Noord-Brabant. We proeven het vuur onder de Limburgse bodem, het spirituele klimaat in Utrecht en Amsterdam, de gewijde sfeer in een Deventerse crypte. Het einde van de reis is een huis, zomaar ergens in Nederland: onze eigen plek, ons zelf.

Boekdraaklimburg
 
gif12
Magie langs de IJssel
Ontdek de verborgen geschiedenis van de Hanzesteden

Auteur: Dick van den Dool
ISBN 978 9069470269   Kunst en Cultuur Overijssel (KCO), Zwolle, 2007
Het boekje is verkrijgbaar via de online winkel van www.vvvzutphen.nl

Achterkant boek:
Acht verrassende wandelroutes en twee audiotours door de Hanzesteden aan de IJssel. Ontdekt de miner bekende geschiedenis van de Hanzesteden. Magie langs de IJssel is niet zo maar een reisgids, maar laat u vanuit de geomantie minder bekende aspecten van het Hanzeverleden ontdekken. Geomantie is de kennis van de verborgen krachten der natuur. Het is de kennis die een verbinding legt tussen de fysieke zichtbare werkelijkheid en de subtiele energetische werkelijkheid.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de oude Hanzesteden werd destijds mede bepaald door het vaststellen van krachtplaatsen, leylijnen, de vier elementen en de juiste materialen, vormkracht en de kleuren aan de hand van bijvoorbeeld wichelroedes.
De geomantische stadswandelingen zijn samengesteld door Dick van den Dool, een van de bekendste geomanten van ons land. De audiotours zijn gemaakt door meesterverteller Willem de Ridder.


Zie ook: www.magielangsdeijssel.nl

 
gif12
Spirituele plekken in Nederland

Auteur: Henk Ganzeboom
ISBN 9055991910   Andromeda, Middelie, 2005

Achterkant boek:
Iedereen kent Stonehenge, de immense megalietenkring van Avebury, de allignements van Carnac, de kathedraal van Chartres, de Externsteine in Duitsland of de piramide van Cheops, maar wanneer je een willekeurig iemand vraagt zo’n plek in ons land op te noemen, blijft het vaak stil.
Toch zijn er spirituele plekken in ons land.

Henk Ganzeboom is fotograaf en schrijver. Tijdens een bezoek aan de Kijkhut bij Nieuw Statenzijl leerde hij zijn eigen spiritualiteit kennen. Daar begreep hij dat spiritualiteit altijd een proces in jezelf is, niet gebonden aan een plaats. Toch zijn er plekken in Nederland waar je beter toegang hebt tot jouw spiritualiteit, plekken met een bijzondere energie, een speciale toegang tot je hogere bewustzijn.

Er zijn 19 plekken gevonden. Hele bijzondere plekken met een lange
geschiedenis waar veel is gebeurd en je veel kunt ervaren. Het boek brengt je al in de sfeer. Via de routebeschrijving en de kaartjes vind je de plek makkelijk. Hou ze voor jezelf want een aantal zijn onbekend, ongerept en heel stil. Geniet van de energie en gebruik de meditaties om eruit te halen wat jij eruit wilt halen.
We wensen je een goede reis.

 
gif12
Langs... Spirituele Plekken
Inspirerende tips voor mystieke, meditatieve, gezonde en spirituele activiteiten in Nederland en Vlaanderen

Auteur: Tineke Zwijgers
ISBN 9021580373 / 978-9021580371   Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht, 2006

Achterkant boek:
Buiten, binnen, alleen of juist met anderen; spiritualiteit is overal. Je moet alleen de weg ernaartoe kennen. De samensteller van Langs...spirituele plekken is op pad gegaan en heeft louter inspirerende plekken op het gebied van spiritualiteit voor je geselecteerd:

·    Tot rust komen in gewijde ruimten
·    Jezelf vinden op bezoek bij een religieuze gemeenschap
·    De magie ontdekken in de natuur
·    Genieten van rituelen in een spa, hammam en kuuroord
·    Ontspannen volgens oude spirituele leren
·    Goddelijk eten en drinken
·    Slapen in hogere sferen

 
gif12
12 Magische Plaatsen in Nederland
Met paragnost Jelle Veeman naar

Auteur: Hans van den Bosch
ISBN 9061342791   Bigot & Van Rossum, Baarn, 1986
Bestelbaar Uitgeverij Paracelsus Heerenveen, 0513-610393

Achterkant boek:
In Nederland zijn een aantal plaatsen die volgens de overlevering magisch zouden zijn. Wat zou er gebeuren als je daar een helderziende naartoe brengt en hem laat vertellen wat hij ervaart? Deze intrigerende gedachte is uitgewerkt door journalist Hans van den Bosch. Samen met de befaamde paragnost Jelle Veeman en fotograaf Johan Witteveen bezocht hij 12 magische plaatsen, in elke provincie één. Het resultaat is opmerkelijk; dolende geesten, alchemistische krachten en magische symbolen passeren de revue; en al lezend zult u het verlangen voelen opkomen óók deze plaatsen te bezoeken, óók deze paranormale krachten op u te laten inwerken. Dat kan, want met 12 duidelijke kaartjes is dit boek meteen een magische reisgids van Nederland geworden.

Enkele hoofdstuktitels: Thorn is de magische lichtstad; Het Solse Gat, een verraderlijke plaats aan de rand van onze wereld; Mummies van Wieuwerd komen tot leven; Heksen in het sombere hart van Holland; Geweeklaag van spoken in kasteel Radboud; Op zoek naar de zeemeermin van Westenschouwen.

Andere hoofdstuktitels: Observatorium Robert Morris, het oude Egypte reïncarneert in de nieuwe Flevopolder; De kerk van Vries, een symbool in de stof; Nieuw licht op de wonderbaarlijke legende van Sinte Cunera; Vesting Bourtange, de schuld van vorige levens wordt nu betaald; De aardmannetjes, witte wieven en andere wezens van de Tankenberg; Waarom zijn de kabouters uit Kempenland verdwenen?

 

Elf Magische Plaatsen in Friesland
Met paragnost Jelle Veeman

Auteur: Hans van den Bosch
ISBN 9073783143   Paracelsus, Heerenveen

Achterkant boek:
In volksverhalen en oude overleveringen wortd verhaald over plaatsen waar zich al sinds mensenheugenis mysterieuze gebeurtenissen afspelen. Paragnost Jelle Veeman bezocht er samen met journalist Hans van den Bosch elf in de provincie Friesland. het resultaat is een boeiend boek over dolende geesten, ongeziene krachten en natuurwezens.
Bij het lezen gaat er een andere wereld voor u open. Een wereld waarin verleden, heden en toekomst samenvallen en leven en dood niet van elkaar gescheiden zijn. Mocht u tijdens het lezen van dit boek het verlangen voelen opkomen om enkele van de 'krachtplaatsen' persoonlijk te bezoeken en iets van hun bijzondere uitstraling te ervaren, dan kan dat!
De ijlere werelden zijn er zo krachtig aanwezig, dat je geen paragnost hoeft te zijn om ze te kunnen betreden. Maak u op voor een reis tot voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld.

 
gif4
Gewijde plaatsen in Friesland

Auteur: Dr. P. Glazema
Uitgeverij: J.A. Boom & zoon, Meppel, 1948

Hoofdstuktitels:
1 - De Oud-Friese rechtsbronnen
2 - Voor-Christelijk Friesland
3 - De Kerstening
4 - Heidense en Christelijke heiligdommen
5 - De Dos Ecclesiae
6 - Kerkelijke organisatie
7 - Van grafveld tot kerkhof
8 - Functie en vorm der oude kerkhoven

 
gif4
Stonehenge in Casterlé
En allerlei eigenaardige verbanden met deze streek

Auteur: Karl Wouters
Te bestellen bij de auteur via: narrentheater@hotmail.com

Achterkant boek:
Waar nu de kerk van Kasterlee staat, bevindt zich een knooppunt van etherische energiebanen waar sedert meer dan 5.000 jaar in de vier windrichtingen allerlei ideeën werden getransporteerd. Vooral de noord-zuidbaan was erg actief! Zo zien we als het ware een geestelijke expresweg vanaf de grensvestigingen 's Hertogenbosch tot Villers-la-Ville, dwars door het oude hertogdom Brabant. Oeroude geheimen komen vandaag - op het keerpunt der tijden - samen en onthullen het ontstaan van die etherische energiebanen, die rechtstreeks verband houden met het overbekende megalithisch krachtveld van Stonehenge (het Lourdes uit de prehistorie) en het naburige Casterley-camp (mysterieschool) in Engeland. Deze persoonlijke mythologische tocht tracht achter de uiterlijke materiële en geschiedkundige verschijnselen te kijken die op deze etherische energiebanen zijn ontstaan, om de raadsels van geestelijk streven te ontsluieren.

Een pelgrimage langs oude wegen, voor de spirituele reiziger van vandaag.


 
gif4
Langs mysterieuze plaatsen in Zuidwest-Engeland

Auteurs: Wigholt Vleer & Dick van den Dool
ISBN 9020227254   Ankh-Hermes, Deventer, 1994

Achterkant boek:
Stonehenge, Glastonbury en Avebury zijn wereldberoemde namen. Het zijn de magische trekpleisters van Zuidwest-Engeland, die zich in een steeds groter wordende belangstelling mogen verheugen, zowel in kringen van New Age als bij geïnteresseerden in het prehistorische verleden.
In de zomer van 1992 bezochten, onderzochten en fotografeerden de auteurs Wigholt Vleer en Dick van den Dool zestig magische of mysterieuze plaatsen in Zuidwest-Engeland.
Wigholt Vleer is historicus en radiësthesist en auteur van Leylijnen en leycentra in de lage landen (Ankh-Hermes 1993). Dick van den Dool is in het dagelijks leven werkzaam als regressietherapeut en paragnost.
Het werkterrein beperkte zich tot een lijn ten zuiden van Bristol, Bath, Swindon en ten westen Marlborough, Andover, Salisbury en Dorchester met als uitzondering hierop de belangrijke Rollright Stones bij Oxford.
De plaatsen kunnen volgens het in dit boek beschreven routeschema in drie weken worden bezocht. Van elke plek worden de historische aspecten belicht en worden het karakter en belang van het heiligdom en de sterkte van het leycentrum beschreven. De eventuele beelden die Dick van den Dool doorkreeg, zijn eveneens aan het papier toevertrouwd.

(Wigholt Vleer is inmiddels overleden.)

Boekzuidwestengeland

 
Magisch en mystiek Engeland
Krachtplaatsen & leylijnen, Mythen & legenden

Auteur: Cois Geysen
ISBN 978-9059113640   Aspekt, Soesterberg, 2006

Achterkant boek:
Engeland, het land van mysteries. Jaarlijks trekken duizenden mensen naar Glastonbury in het land van Avalon, gaan op zoek naar de onverklaarbare graancirkels of bezoeken de gigantische steenkringen van Stonehenge en Avebury.  Steeds meer mensen voelen zich tot deze sacrale plaatsen aangetrokken.
Dat Engeland nog veel meer magische plaatsen bezit vind je in dit boek. Tussen wetenschappelijke verklaringen en metafysische beschouwingen wordt het spiritueel nalatenschap van de prehistorische megalietenbouwers verklaard. Verder gaat de aandacht naar de esoterische achtergrond van oude kerkjes en heidense bronnen en worden de krachtlijnen verklaard waarop we veel oude bouwwerken terug vinden.
Het tweede deel is bedoeld voor ieder die Engeland op een andere en boeiende manier wil leren kennen. Het is een gids naar een groot aantal plaatsen die zowel in de prehistorie als in het christendom als heilig werden ervaren. De historische achtergrond en de eventueel bijhorende legende wordt vertelt, wat het bezoek aan deze plaatsen ook voor kinderen aangenaam maakt.


 
The Old Straight Track (Engelstalig)

Auteur: Alfred Watkins
ISBN 0349137048   Abacus, London, 1974 (oorspronkelijk 1925)

Achterkant boek: (vertaald)
Voor het eerst in 1925 gepubliceerd en uitverkocht voor vele jaren, The Old Straight Track (De Oude Rechte Baan) blijft het meest belangrijke boek voor de studie naar eeuwenoude rechte paden of leys die de Britse Eilanden kriskras kruisen - een fascinerend systeem dat oud was toen de Romeinen in Britannië arriveerden.
Als eerste op het platteland van Herefordshire en later door heel Engeland, Alfred Watkins bemerkte dat baken-heuvels, grafheuvels, aardwerken, grachten, en oude kerken die op voorchristelijke heilige plaatsen gebouwd waren, bleken te liggen op kaarsrechte lijnen. Zijn onderzoekingen overtuigde hem dat Engeland bedekt was met een enorm netwerk van rechte paden, gericht op de zon of het pad van een ster.
Hoewel sporen van dit netwerk in het hele land gevonden kunnen worden, de principes achter het ley-systeem blijft een mysterie. Zijn zij de erfenis van een prehistorisch wetenschappelijke kennis die nu volledig verloren is? En was hun doel seculair of religieus?

'Een opmerkelijk boek... het zal niet lang duren voordat Alfred Watkins erkening krijgt voor wat hij was, een eerlijke ziener die voorbij de grenzen van zijn tijd' Aldus John Michell, auteur van The View Over Atlantis.


Noot: Dit boek beschrijft het onderwerp van de leylijnen zoals het in den beginne van het onderzoek hiernaar was.

 
The Ley Hunters Manual

Auteur: Alfred Watkins
ISBN 085500195X   Turnstone Press Limited, Wellingborough Northamptonshire, 1983 (oorspronkelijk 1927)

Achterkant boek: (vertaald)
De heilige plaatsen en nederzettingen door heel de Britse eilanden zijn gesticht op een historisch patroon van 'leys' - een systeem van nauwkeurig gerichte monumenten, uitstrekkend ver over het landschap en neergelegd door de astronoom-priesters in prehistorische tijden.

Alfred Watkins, een zakenman uit Herefordshire, magistraat en fotograaf, ontdekte het ley-systeem (en benoemde het woord 'ley') in 1921. Deze gebruiksaanwijzing (manual), voor het eerst gepubliseerd in 1927, is nog steeds onontbeerlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in heilige plaatsen van britannië. Zoals John Michell schrijft in zijn introductie:

'Achter de chaotische spreiding van moderne gebouwen en ontwikkeling, de ley-jager onderscheidt zwakke sporen van een veel ouder patroon in het landschap, een liniair patroon die de traditionele landmarkeringen en plekken van heiligheid integreert met de natuurlijke eigenschappen van het platteland... Voor diegene die geneigd zijn de uitnodiging van Watkins te aanvaarden om de ley-thesis te testen, verzorgd deze gebruiksaanwijzing de perfecte gids en metgezel.'

 
gif3
Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps, and Sites.

Auteur: Alfred Watkins
Downloadbaar via: www.kobek.com en www.sacred-texts.com/neu/eng/ebt/index.htm

 
gif3
The New Ley Hunter's Guide (Engelstalig)

Auteur: Paul Devereux
ISBN 0906362253   Gothic Image publications, Glastonbury, 1994

Achterkant boek:
Dit is een nieuwe versie van het klassieke werk over geomantie, dat niet te evenaren was in dit onderwerp en al in twee eerdere edities is uitverkocht. Het behandelt het gehele onderwerp van de leylijnen van theorie tot praktijk.
Bij de introductie van dit unieke werk, heeft de auteur Paul Devereux een groot hoofdstuk toegevoegd over de opwindende recente ontwikkelingen op het gebied van de leylijnen-jacht dat begint met het veroorzaken van een bewustwording bij academici tot de New Age. Hij laat zien dat leylijnen slechts een deel van de mysterieuze rechte eigenschappen zijn die te vinden zijn in de oude ceremoniële landschappen over de hele wereld. Nieuwe ontdekkingen laten zien dat het geestelijnen zijn, gezien en begrepen vanuit verschillende manieren door verschillende culturen, maar allemaal hebben ze hun eigen origine in de mysteriën van het archaïsche sjamanisme.
Gedetailleerde beschrijvingen van leylijn-onderzoekingen door de hele Britse eilanden geven een gereorganiseerde encyclopedie, en zijn geselecteerd uit de beste praktijkvoorbeelden van eerdere versies van dit werk. Devereux voegt aan deze beschrijvingen observaties toe in het licht van de nieuwe kennis die naar boven gekomen is sinds het klassieke werk is gepubliceerd in 1979.

Paul Devereux is de redacteur geweest van The Ley Hunter nieuwsbrief over geomantie voor meer dan zeventien jaar, en hij is de auteur van meer dan een dozijn boeken over aardemysterie-onderwerpen. Hij geeft over de hele wereld lezingen en in de laatste vijfentwintig jaar heeft hij onderzoek gedaan en geschreven over de mysteries van de oude plekken en landschappen. Zijn andere werken heten: Earth Lights, Earthmind, Places of Power, Earth Memory, Secrets of the Ancient and Sacred Places en Symbolic Landscapes. 
gif4
Radiästhesie - Ein weg zum licht?
Mit der Wünschelrute auf der suche nach dem geheimnis der kultstätten

Auteur: Jörg Purner
ISBN 3907029356

Achterkant boek:
Die Anwendunsgebiete der Radiästhesie liegen vor allem in geologisch-hydrologischen, botanischen, biologisch-medizinischen und psychologoschen Bereichen. Am geläufigsten is jener Thenkreis, der die sogenannten «Erdstrahlen» und «Wasseradern» unfasst. Unter Umständen kann Radiästhesie aber auch einen Weg darstellen, der zum Mysterium heiliger Stätten führt. Der Autor Jörg Purner gilt heute als einer der hervorragendsten Pioniere auf diesem Gebiet. Seine Doktorarbeit ist die erste überhaupt, in welcher der Begriff «Radiästhesie» genannt wird. In seinem Werk «Radiästhetische Untersuchingen an Kirchen und Kultstätten» konnte Jörg Purner überzeugend darstellen, dass die Erbauer von religiösen Stätten früher sehr wohl um die Existenz unsichtbare Standortfaktoren gewusst haben und es verstanden, ihre Kirchen und Kathedralen an Stellen zu errichten, die sich durch ihr spezielles ortsgebundenes Milieu besonders dafür geeignet haben.
In diesem Buch berichtet Jörg Purner sehr eindrucksvoll und für den Leser auf beglückende Weise geistig nachvollziehbar über wesentliche Schitte zu dieser Erfahrung.


 
gif4
Heilige linien durch Ostfriesland

Auteur: Dr. Herbert Röhrig
Uitgeverij: Staatsarchiv in Aurich, 1930

Dit Duitstalige boek beschrijft de heilige lijnen die Dr. Herbert Röhrig heeft gevonden in Ostfriesland, het noordwesten van Duitsland.

 
gif4
Germanische Heiligtümer

Auteur: Wilhelm Teudt
Uitgeverij: Eugen Diederichs Berlag in Jena, 1934

Duitstalig boek over Germaanse heiligdommen.

 
gif4
Druidical Temples of the County of Wilts

Auteur: E. Duke
Uitgeverij: Kessinger Publishing's Rare Reprints, oorspronkelijk uitgave van 1846, recentere herdruk van onbekende datum

Engelstalig boek over Avebury en oude heiligdommen Avebury te Wiltshire.

 
gif4
Needles of Stone revisited

Auteur: Tom Graves
ISBN 0906362075   Gothic Image Publications, Glastonbury, 1986

Achterkant boek:
This book is a search for a magical technology: the elusive 'earth-energies' connected with standing stones and other sacred sites. As Tom Graves puts it, "it is a study in ideas, an attempt to put some of the ideas that have arisen in the 'earth-mysteries' field into a coherent shape or form, to place them in a context that makes practical sense at the present time".

Combining original research in dowsing with a review of many different aspects of the sites - from archaeology to geomancy and magic, from physics to ghost-hunting and parapsychology - the book shows that we need to look at them not so much in terms of the past, but in the effects and reality of those earth-energies now. It ends with a call for a re-assessment of the pagan view of reality, to see where its experience can be of value in our present over-civilised world.

This revised edition of Needles of Stone includes a new chapter on developments over the past decade, including a summary of the important Dragon Project research and its implications for our future.

 
gif4
Earth Mysteries

Auteur: Paul Devereux
ISBN 0749920351   Piatkus, London, 1999

Achterkant boek:
The Piatkus Guide to Earth Mysteries provides a comprehensive introduction to a fascinating subject. Expert author and lecturer Paul Devereux explores every aspect of earth mysteries from the enigmatic power of standing stones and monuments, to leylines and sacred geometry. Simple exercises and meditations will help you tune in to the magic and power of ancient sites.

Discover
* The relationship between ancient sites and astronomy
* How to detect physical energies present at ancient sites
* How to use physic archaeology
* How to understand shamanic landscapes
* The messages present in the sacred geometry of monuments such as Stonehenge and the great Pyramid


 
gif4
Lines on the landscape
Leys and Other Linear Enigmas

Auteurs: Nigel Pennick & Paul Devereux
ISBN 070903704X   Hale, London, 1989

Achterkant boek:
The most authoritative book on leys, the mysterious alignment of sites and old straight tracks, ever published, in which for the first time the whole matter regarding the enigma of ancient alignments is brought into focus. The valid aspects of alignment research are contrasted with 'lunatic fringe' notions.

Paul Devereux and Nigel Pennick, leading researchers in this field, have combined their talents and knowledge to bring together a worldwide survey of leys and associated alignments covering thousands of years of human history and prehistory. They present exciting new material that will startle ley hunters, landscape historians and archaeologists, while intriguing the general reader.
Lines on the Landscape describes the linear features of the past: earthworks, straight tracks and road systems, concpetual lines, prehistoric alignments of sites, temple complexes and ancient city grids. The whole 'linear dream' of human beings is discussed, and its effect on the ancient landscape shown.
Making unprecedented use of the aerial archaeology, the book focuses on the landscape of the British Isles and alignments readers can explore for themselves. It also covers the most notable linear landscape features from Europe, Central and South America, the USA, Asia and Africa. By documentation of linear features built in the historic period, the authors make authentic comparisons with mysterious prehistoric lines including cursuses, stone rows, the Dartmoor reaves, and, particularly, the alignments of sacred sites known as leys. Anyone with an interest in ancient sites, landscape mysteries and the lastest linear research will be intrigued by this book.

 
gif4
Ley Lines and Earth Energies

Auteurs: David Cowan & Chris Arnold
ISBN 1931882150   Adventures Unlimited Press, Kemptton Illinois USA, 2003

Achterkant boek:
The mysterious standing stones, burial grounds and stone circles that lace Europe, the British Isles and other areas have intrigued scientists, writers, artists and travellers through the centuries. They pose so many questions: Why do some places feel special? How did our ancestors use Earth energy to map their sacred sites and burial grounds? How do ghosts and poltergeists interact with Earth energy? How do ley lines work? How can Earth spirals and black spots affect our health? This exploration shows how natural forces affect our behavior, how they can be used to enhance our health and well being, and ultimately, how they bring us closer to penetrating one of the deepest mysteries being explored.


Noot van de webmaster: In dit boek wordt het woord leylijnen gebruikt in een andere betekenis dan dit gebruikelijk is in de Nederlandse taal. Op deze website wordt de benaming leylijnen gebruikt voor het specifieke netwerk van leylijnen, die als banen van energie door het landschap lopen en door de natuurvolkeren en christenen zijn gebruikt om hun heiligdommen op te plaatsen. In het boek wordt de benaming leylijnen gebruikt als verzamelnaam voor verschillende energieën. 
gif4
Ley Lines
A comprehensive guide to alignments

Auteur: Danny Sullivan
ISBN 0749920173   Piatkus, London, 1999

Achterkant boek:
All over Britain hundreds of sacred sites are mysteriously aligned along dead straight lines. What is the hidden meaning behind these patterns in the landscape?

Are leys ancient lines of energy that dowsers and water diviners can tune into? Or were they spirit pathways used by shamans to make contact with the souls of ancestors? Is there a relationship between ghost sightings and leys, and what do religious ceremonies from all over the world tell us about the importance of 'dead straight' alignments?

Packed with fascinating research and featuring an illustrated directory of over 50 ley lines, this intriguing book explores the mystery and magic of our unique heritage.


Noot van de webmaster: In dit boek wordt het woord leylijnen gebruikt in een andere betekenis dan dit gebruikelijk is in de Nederlandse taal. Op deze website wordt de benaming leylijnen gebruikt voor het specifieke netwerk van leylijnen, die als banen van energie door het landschap lopen en door de natuurvolkeren en christenen zijn gebruikt om hun heiligdommen op te plaatsen. In het boek wordt de benaming leylijnen gebruikt als benaming voor alignments. 
gif6
Ley Lines
The Greatest Landscape Mystery

Auteur: Danny Sullivan
ISBN 0954296346   Green Magic, Somerset, 2004

Achterkant boek:
All across the world sacred sites are linked together by mysterious alignments on the landscape. Nowhere had this phenomenon been more thoroughly investigated than in the British Isles where they have come to be known as Ley Lines.

First discovered in modern times by the legendary Alfred Watkins who first coined the term, they have been rigorously studied over the last fifty years.

This revised and updated edition of the classic study by Danny Sullivan is the most comprehensive guide to the subject ever published.

Contains a directory of over 50 leys that you can explore for yourself.


 
gif6
Leylines and ecology
an introduction

Auteurs: William Bloom & Marko Pogacnik
ISBN 0906362040   Gothic Image Publications, Glastonbury, 1986

Het boek is te lezen op: www.williambloom.com/pages.php?id=21

Hoofdstuktitels:
Earth Spirit
Ley Lines
Ley Centres
Tracks and Aquastats
The Human Factor
Ecology and Artscape


Noot van de webmaster: In dit boek wordt het woord leylijnen gebruikt in een andere betekenis dan dit gebruikelijk is in de Nederlandse taal. Op deze website wordt de benaming leylijnen gebruikt voor het specifieke netwerk van leylijnen, die als banen van energie door het landschap lopen en door de natuurvolkeren en christenen zijn gebruikt om hun heiligdommen op te plaatsen. In het boek wordt de benaming leylijnen gebruikt als verzamelnaam voor verschillende energieën. 
gif6
Points of cosmic energy

Auteur: Blanche Merz
ISBN 0852071949   The C.W.Daniel Company LTD, Saffron Walden Essex, 1995

Achterkant boek:
Geobiology is the study of the Earth's influence, at a precise point, on everything that lives, be it human, animal or plant.

Blanche Merz is a geobiologist of international renown. After years of painstaking research and world-wide travel, she has made an astounding discovery. She has proof that the Earth is threaded with magnetic lines, which she likens to meridian points of acupunture.

The ancient people knew of these points and the author has tracked down many, using modern technology, that are ancient places of open-air worship, temples, cathedrals and tombs where corpes have remained intact, without mummification.

The author shows that the points still retain their vibratory intensity, and their powerful influence on people.


 
gif14
De helende krachten van de aarde

Auteur: Liz Simpson
ISBN 9020243519   Ankh-Hermes, Deventer, 2000

Achterkant boek:
De aarde is een levend organisme. Ze ademt, heeft een bloedvatenstelsel en een polsslag, en haar 'huid' is gevoelig voor krachten van buitenaf. De helende kracht van de aarde voegt eeuwenoude en moderne methoden van leven en werken met Gaia samen tot een geheel, gebaseerd op een holistisch begrip van de energieën van de aarde.
- Combineer de spiritualiteit en wetenschap van de energieën van de aarde om uw gezondheid en welzijn te verbeteren.
- Ontdek de heilige Moeder Aarde en haar plaats als het scheppende element in eeuwenoude geneesmethoden.
- Verken de energetische velden- positieve en negatieve-elkromagnetisme, leijlijnen en geopatische belasting.
- Leer de energieën van de aarde in stand te houden en te helen met behulp van aarde-acupunctuur, de wichelroede, feng shui, biologisch tuinieren en gezonde bouwtechnieken.
- Genees uzelf met de energieën van de aarde door middel van mineralen, modderbaden, kristallen, organische producten voor de gezondheid van uzelf en uw woning, meditatie en rituelen.


 
gif15
De gewijde aarde
De spirituele taal van het landschap
Steenkringen, reizen en heilige plaatsen
Energiepatronen en vruchtbaarheid

Auteur: Brian Leigh Molyneaux
ISBN 9061139422   Areopagus/Kosmos-Z&K, Utrecht, 1996

Achterkant boek:
Landschappen kunnen diepe indruk maken. De aarde en haar energiepatronen spelen heel wat meer rollen dat die van decor: fysieke en spirituele voedingsbron en leefomgeving, knooppunt in de wisselwerking tussen hemel en aarde. Dit boek leert u spelenderwijs zien wat de aarde mensen doet en hoe gevarieerd zij op deze inspiratie reageren.

 
gif15
Heilige plaatsen

Auteur: Sarah Ann Osmen
ISBN 9061208181   Elmar BV, Rijswijk, 1990

Achterkant boek:
De passie en de macht van de religie liggen slechts enkele centimeters onder het oppervlakte van ons leven - onder onze huizen en in ons land - waar de ouden tempels bouwden gewijd aan het ene ware geloof - Moeder Aarde zelf. Heilige plaatsen verkent de bronnen van de wezenlijke religiositeit van het leven.

 
gif15
Moeder Aarde
Haar wezen en geheimen

Auteur: John Michell
ISBN 9022840263   De Haan, Bussum, 1975

Achterkant boek:
De aarde is een levend wezen, bezield door een geest die beantwoordt aan de ziel der mensen. Sinds de oudste tijden en gedurende het grootste deel van de geschiedenis geloofde de mensheid heilig in deze voorstelling; en dit geloof vormde de inspiratiebron voor het ontstaan van de wetenschappen toen de eerste landbouwers pogingen in het werk stelden om het ongrijpbare wezen van de aardgeest aan te passen aan hun nieuwe levensstijl - het leven als boeren tegenover het vroegere nomadenbestaan. In dit boek tonen afbeeldingen de natuurlijke heiligdommen en wegen van de aardgeest, benevens de overblijfselen van de oude, eens universele wetenschap met behulp van haar krachten werden geconcentreerd ten bate van alle leven op aarde.

 
gif14
Sjamanisme en de wegen naar de geestenwereld
(Vertaling van Shamanism and the mystery lines)

Auteur: Paul Devereux
ISBN 9024380839   Deltas, 1992

Achterkant boek:
Een nieuwe en belangrijke kijk op het mysterie van de 'leylijnen'
Waarom legden de oorspronkelijke bewoners van Amerika kaarsrechte wegen aan, terwijl ze het wiel niet kenden en geen paarden hadden? Op satellietfoto's kunnen we zien dat deze paden door woestijnen en regenwouden lopen. Ze waren geen handelswegen en geen energielijnen. Welke functie hadden ze dan wel?
In dit boek probeert een van de belangrijkste experts ter wereld op het vlak van aardemysteries met een overvloed aan overtuigende argumenten te bewijzen dat deze lijnen oorspronkelijk het pad van de magische vlucht markeerden. Onze voorvaders geloofden dat deze wegen gebruikt konden worden wanneer ze buiten hun lichaam traden. De lijnen behoorden tot de kern van het oude sjamanisme en vandaag zijn ze voor ons herinneringen aan een diep mysterie dat we in onze moderne tijden uit het oog hebben verloren.

Opmerking van beheerder website:
Met dit boek stapt de auteur af van de gedachte dat leylijnen energielijnen zijn, met eerdere en latere publicaties van dezelfde auteur blijken het toch weer energielijnen te zijn. De argumenten die worden gegeven ondersteunen de gedachte dat leylijnen (ook) "het pad van de magische vlucht markeerden". De auteur levert echter geen bewijzen voor de theorie dat de leylijnen GEEN energielijnen zijn. Helaas is dat wel de ondertoon van het boek. Zijn gedachte dat de leylijnen bij de oude sjamanen werden gebruikt, gaat echter hand in hand met de gedachte dat de leylijnen energielijnen zijn. Helaas heeft de auteur het te hoog in de bol gekregen.


 
gif14
Aarde's levend lichaam

Auteur: Mellie Uydert (zie: www.uyldert.nl)
Nieuw ISBN 9065560580   De Ster (oorspronkelijk 1984) (in april 2003 nog verkrijgbaar via www.simapress.nl)

Achterkant boek:
Evenals de mens bezit de aarde, behalve haar stoffelijk lichaam, ook een etherisch krachtveld of levenslichaam, dat haar doordringt en omhult. De krachtlijnen vormen verschillende netten. De kruispunten van deze krachtlijnen kunnen een grote kracht ontwikkelen, die, door de mens opgemerkt, tot heilige plaatsen op aarde gerekend worden.
Hun verbindingslijnen leveren de heilige wegen op, waarlangs bedevaarten worden gehouden, waarlangs heiligdommen werden gesticht en menhirs werden opgericht. In Engeland noemt men deze lijnen ley lines, in China drakenlijnen (Feng shui).
In vele gebieden op aarde heeft men, ook heden ten dage nog, een oeroude gevoeligheid voor deze natuurlijke krachtlijnen, die de mensen deed en doet besluiten, welke plaats de juiste is voor hun heiligdommen, bewaard.

Melli Uyldert beschrijft in dit boek verschillende bedevaartwegen, ook in Nederland en België, die op deze lijnen blijken te liggen; geneeskrachtige bronnen die men aantreft op knooppunten van dit lijnenstelsel; energie die op deze punten vrijkomt en voor de ene mens positieve effecten geeft, voor de andere negatieve; heilige plaatsen die hier ontstaan.

Boekaardeslichaam

 
gif6
Mythische en heilige plaatsen
Landschap en psyche

Auteur: Stefan Brönnle
ISBN 905340046X   East-West Publications, Den Haag, 1998

Achterkant boek:
Dit boek laat de uitwerking van het landschap op onze psyche zien en hoe deze impressies ons religieus en spiritueel bewustzijn beïnvloeden. Landschap en natuur hebben een sterke invloed op onze geestelijke vorming.
De zee, de bossen, de bergen oefenen alle een grote aantrekking op ons uit. Maar ook kerken, oude bomen, een waterval, een grote rots trekken ons aan. Hoe verklaart men deze beïnvloeding?


 
gif6
Heilige kracht plaatsen / Sacred power places

Auteur: Diana Vandenberg
ISBN 9062718760   Mirananda, Den Haag, 1998

Achterkant boek:
Diana Vandenberg maakte schilderijen van vijftien heilige plaatsen, die ze op haar vele reizen tegenkwam. Ze was er niet speciaal naar op zoek, maar ze kwamen als vanzelfsprekend op haar weg. De ene plek is heel anders dan de andere, soms is de energie heel vrouwelijk, soms mannelijk, soms neutraal.

Ze vroeg bevriende auteurs, onafhankelijk van haar schilderijen, hun reactie op heilige plaatsen in een korte schets samen te vatten. In dit boek vindt u het resultaat van deze samenwerking. Vijftien prachtige reproducties van schilderijen van Diana Vandenberg, elk gevolgd door een tekst.

Het gaat uiteindelijk om de grote samenhang tussen schilderijen en teksten, niet om het analyserend onderscheid. Die eenheid verbindt alle vrienden die meewerkten aan dit boek.

De wereld is vol krachtplaatsen die van oudsher inwijdingsplaatsen zijn geweest. Als we er zijn met een zuiver hart, ervaren we iets van de oorspronkelijke uitstraling.


Diana Vandenberg painted pictures of fifteen sacred places of power. On her travels she just chanced upon such places, without actually pursuing them, but because she focussed on them.

She called upon author friends to summarize their personal reactions to sacred power places, irrespective of her paintings. Texts and pictures are created independant of eachother.

In this book you will find the results of this co-operation: fifteen magnificent pictures of paintings of Diana Vandenberg, each followed by a text.

In the end it is the great interrelation of the paintings and the texts that matter, and not analysis of the distinctions. This unity brings together all the friends who contributed to this book.

The world knows many places of power, which from old have been initiation places. When we visit them with respect and a pure heart, we may experience something of their primary significance.


 
gif6
Magisch Reizen: Duitsland
Gids naar oorden met magische krachten

Auteur: David Luczyn
ISBN 906564184X   Mingus, Baarn, 1992

Achterkant boek:
Magisch Reizen betekent een andere manier van reizen: mystieke plaatsen bezoeken, goden, heiligen en helden ontmoeten en de wereld van mythen en sagen, legenden en sprookjes betreden.
Magisch reizen betekent eveneens een andere manier van lezen: met hart en verstand, gevoel en ziel de door nevelen der tijd omgeven geschiedenis en verhalen, sfeer en landschappen ondergaan...

Twee jaar lang zwierf de auteur door Duitsland, op zoek naar de belangrijkste en interessantste mystieke plaatsen, waar Kelten druïden, Germaanse priesters, Romeinse geleerden en christelijke monniken hun spirituele ervaringen beleefden, gedenktekens oprichtten en heiligdommen bouwden - van de duizend jaar oude linde bij Puch tot de Bahai-tempel in Frankfurt...


 
gif6
Magisch Reizen: Frankrijk
Land van barden en druïden

Auteur: Gilbery Altenbach & Boune Legrais
ISBN 9065641947   Mingus, Baarn, 1993

Achterkant boek:
Magisch Reizen betekent een andere manier van reizen: mystieke plaatsen bezoeken, goden, heiligen en helden ontmoeten en de wereld van mythen en sagen, legenden en sprookjes betreden.
Magisch reizen betekent eveneens een andere manier van lezen: met hart en verstand, gevoel en ziel de door nevelen der tijd omgeven geschiedenis en verhalen, sfeer en landschappen ondergaan...
Dit deel van deze unieke serie reisgidsen biedt een uitvoerige rondreis langs de vele magische en heilige plaatsen van Frankrijk.

 
gif6
Magisch Reizen: Spanje
Het geheim van de pelgrimsproutes

Auteur: Louis Charpentier
ISBN 9065641939   Mingus, Baarn, 1993

Achterkant boek:
Magisch Reizen betekent een andere manier van reizen: mystieke plaatsen bezoeken, goden, heiligen en helden ontmoeten en de wereld van mythen en sagen, legenden en sprookjes betreden.
Magisch reizen betekent eveneens een andere manier van lezen: met hart en verstand, gevoel en ziel de door nevelen der tijd omgeven geschiedenis en verhalen, sfeer en landschappen ondergaan...
Dit deel van deze unieke serie reisgidsen concentreert zich op de eeuwenoude pelgrimsroute door de Pyreneeën en Galicië.


 
gif6
Magisch Reizen: Turkije
Brug tussen avond- en morgenland

Auteur: Anne Tappe
ISBN 9065641858   Mingus, Baarn, 1992

Achterkant boek:
Magisch Reizen betekent een andere manier van reizen: mystieke plaatsen bezoeken, goden, heiligen en helden ontmoeten en de wereld van mythen en sagen, legenden en sprookjes betreden.
Magisch reizen betekent eveneens een andere manier van lezen: met hart en verstand, gevoel en ziel de door nevelen der tijd omgeven geschiedenis en verhalen, sfeer en landschappen ondergaan...

Turkije, een fascinerend land met talrijke ruïnes van oeroude steden, sagen en legenden en adembenemende landschappen. Van de Hettieten tot de vroegchristelijke gnostici, van Griekse en Romeinse goden tot de soefi-mystiek spant zich de magische boog van dit land op de drempel van Oost en West.
De schrijfster neemt de lezer mee op een onvergetelijke reis, van de onderaardse labyrinten van Cappadocië tot de berg Nemrut en het mysterie van de onthoofde goden...

 
gif6
Stoorvelden in onze woning
Aardstralen, elektromagnetisme, straling

Auteur: Mariano Brueno
ISBN 9020252232   Ankh Hermes, Deventer, 1990

Achterkant boek:
Een huis of werkplek kan ons ziek maken.
De mens laat zich bij de bepaling van de lokatie van zijn woning door een aantal overwegingen leiden. Meer en meer wordt tegenwoordig weer meegewogen of er sprake is van aardstralen of elektromagnetische velden.
De Romeinen kozen al met zorg de ligging van hun steden, de Egyptenaren oriënteerden hun gebouwen afhankelijk daarvan. En een van de oudste Chinese voorschriften was dat het terrein onderzocht moest worden alvorens erop te bouwen; de bouw op de zogenaamde aders van de draak was verboden.
Deskundige geobiologen hebben inmiddels bevestigd dat er een nauw verband bestaat tussen de verschillende energieën en microtrillingen in huis of op de werkplek en de verschillende ziekten of kwalen die wij in ons leven kunnen krijgen. Wij worden omgeven door stralingen, die ons onophoudelijk beïnvloeden. Ons evenwicht en onze lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn afhankelijk van de energie van deze stralingen. In dit boek worden de verschillende soorten energieën en storinsgbronnen van de aarde en uit de kosmos beschreven.
Er wordt getoond hoe deze waar te nemen zijn en in ons voordeel kunnen worden gebruikt. daarnaast worden de meest recente onderzoeken op dit gebied geanalyseerd.
De onderwerpen die worden behandeld kunnen u die informatie verschaffen die u in staat stelt de beste plaats te kiezen om te slapen, te studeren, te werken en te wonen en een plaats te creëren die u energie geeft en gezond houdt. Hierbij wordt onder andere van pendel en wichelroede gebruik gemaakt.

 
gif6
Werken met de wichelroede
Geobiologische invloeden op de mens

Auteur: Käthe Bachler
ISBN 906556084X   De Ster, Tilburg, 1996

Achterkant boek:
Dit boek biedt algemene en praktische informatie met betrekking tot de werking van verschillende soorten straling in onze leefomgeving. Bekend zijn de zgn. 'aardstralen' boven ondergrondse wateraders. Dergelijke stralingen op de slaapplaats, de werkplek of in de woonomgeving hebben vaak een schadelijke werking op de gezondheid van de mens. Zij kunnen het weerstandsvermogen van de mens verzwakken, het goed funktioneren op het werk, de school of in de woning verminderen en hem op den duur ziek maken. In sommige gevallen spreekt men dan van 'bodemallergie', d.w.z. een sterke gevoeligheid voor bodem-invloeden.
Dit boek bevat een grote hoeveelheid empirisch onderzoeksmateriaal, dat door de schrijfster gedurende vele tientallen jaren werd verzameld. Het wordt ondersteund door talrijke wetenschappelijke onderzoeken en experimenten uit vele delen van de wereld. Het is van het grootste belang dat deze tak van wetenschappelijk onderzoek bij een breder publiek de serieuze aandacht krijgt die zij verdient.


Noot van de webmaster: Helaas heeft de auteur van het boek bij het onderzoek in de tientallen jaren zich beperkt tot currylijnen en wateraders en mist ze de werking van bijvoorbeeld hartmannlijnen, benkerlijnen en breuken in de bodem. 
gif6
Het mysterie van de aardstralen
en hun invloed op mens en dier, waaronder bijen

Auteur: Jan van de Veluwe
ISBN 9080298476   uitgegeven door de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (2003)
Bestellen via: Bijenhuis Wageningen -> 0317 - 422733

Achterkant boek:
De algehele vertechnisering in ons land, zoals die zich gedurende de laatste eeuw heeft voltrokken, mag wel als een historisch fenomeen worden aangemerkt. Bij het vele goede dat ons daarbij ten deel viel moet echter wel gerealiseerd worden, dat ook deze medaille een keerzijde heeft. Dat laatste wordt gemanifesteerd door de vele bijverschijnselen, die deze technische vooruitgang met zich meebrengt. Begin vorige eeuw kon men temidden van schapen en heidevelden nog genieten van de schone en vreedzame natuur. Door een spaarzame ontmoeting met een wichelroedeloper ontdekten we toen, dat er nog krachten onder ons waren, waarvoor je een diep respect kon opbrengen. Die tijd is nu voorbij.
Ongeacht of we achter het stuur zitten van een auto, motor of fiets, of wel een wandeling maken door bos en heide, overal wordt de stilte verstoord door het zogenaamde mobieltje, zonder erbij stil te staan dat deze kleine apparaatjes, met name de tienduizenden GSM-antennes, een niet ongevaarlijke straling creëren. Onze hele woning staat overigens vol met allerhande toestellen, die eveneens een intensieve straling veroorzaken. Kwalijke aardstralen en de huizige electrosmog vormen beide het gevaar voor heden en toekomst. Aardstralen en culturele straling worden thans niet ten onrechte samengevat als 'radiësthesie'. Een begaafd wichelroedeloper kan namelijk beide met zijn wixhelroede of pendel exact aantonen! Daarom wordt in dit boekje een beeld gegeven omtrent hetgeen er thans gaande is, met de aantekening, dat we hier te doen hebben met actuele risico's, waarbij ons land ten aanzien van de voorziening van veiligheidsinformatie helaas niet in de voorste gelederen loopt.

 
gif8
Stralingsvelden
Aardstralen & elektrosmog & krachtplaatsen & bomen
Over oude geheimkennis en de nieuwste wetenschappelijke en medische inzichten

Auteur: Luise Weidel
ISBN 3928830104   Astro-Spiegel-Verlag, Stolberg Duitsland, 2000
Te bestellen via: Brigitte Bronneberg - 0475-534172 - home.hccnet.nl/b.bronneberg

Achterkant boek:
De schrijfster Luise Weidel werd, na een jarenlange vruchteloze behandeling tegen allergie door een volgens de totaal-geneeskundige arts, geconfronteerd met de wichelroedeloper Dieter Schäfer uit Aken. Nadat deze haar slaapplaats had ontstoord en enkele bioresonantie-behandelingen had uitgevoerd waren al haar lichamelijke problemen verdwenen. Hierdoor werd haar interesse voor het thema stralingsvelden gewekt.
Hara gave om aura's te kunnen zien en energievelden te voelen, had tot gevolg dat er een positieve en zeer gunstige samenwerking ontstond met de heer Schäfer, die ook wichelroedelopers opleidt.
Sinds die tijd begeleidt zij hem zo dikwijls mogelijk bij huisonderzoekingen en opdrachten in het buitenalnd. Om patiënten en geinteresseerden een beter begrip van de werking van ziekmakende stralingen op de slaap- en werkplek te verschaffen, vatte ze zijn seminar thema's samen in dit boek. Met een fascinerende eenvoud beschrijft zij hier, op een ook voor leken begrijpelijke wijze:
·    alle verschillende geopathische aardstalen
·    alle elektrosmog-factoren
·    hoe de menselijke cellen hierop reageren
·    en welke ontstoringsmaatregelen in de medische praktijk werkzaam bleken

Zij verhoogt de samenhangende verbanden (spannend als een roman geschreven volgens het commentaar van enkele artsen, die het script ter controle gelezen hebben) met de verklaringen:
·    hoe bepaalde dieren op stralingsvelden reageren
·    hoe bepaalde bomen stralingsvelden verraden
·    hoe kerken en keltische cultus-oorden een bio-energetische werking op de mensen uitoefenen

Zelden werd u de oude geheimekennis en de nieuwste wetenschappelijke en medische inzichten zo eenvoudig verklaart, met daarbij de wens u gezond te houden.

Boekstralingsvelden

 
gif16
Wichelroedelopen
Oefeningen en praktische instructies voor een bijzondere hobby

Auteurs: G.J.F. van Tuil & E.R.A. van Heerde
ISBN 9065901663   M&P, Weert, 1987

Achterkant boek:
Dat wichelroedelopen geen geheimzinnige kunst is, slechts voorbehouden aan een handjevol ingewijden, bewijst deze duidelijke en overzichtelijke handleiding.
Iedereen kan met behulp van eenvoudige instrumenten en technieken zelf ondergrondse zaken zoals waterlopen en leidingen detecteren. De verschillende technieken worden stap-voor-stap uitgelegd en gaan steeds vergezeld van enkele praktische 'oefeningen' waarmee de beginnende wichelroedeloper de gepresenteerde theorie direct in de praktijk kan brengen. Dankzij de in het pakket bijgevoegde wichelroedeinstrumenten kan de lezer onmiddelijk aan de slag.
Na een uitgebreide kennismaking met de basistechnieken en vaardigheden gaat het tweede deel van wichelroedelopen in op bijzondere mogelijkheden en toepassingen van de wichelroede. Aan de orde komen belangrijke zaken zoals: opsporings-systematiek, spciale richting- en positiebepalende technieken alsmede de dieptebepalende technieken. Ook worden enkele wichelroede-experimenten besproken die (eventueel in wedstrijdverband) met meerdere mensen kunnen worden uitgevoerd. In deel 3 tenslotte wordt aandacht besteed aan de achtergronden van het wichelroedelopen. Naast wetenschappelijke testexperimenten worden ook bijzondere toepassingen van de wichelroede in de archeologie belicht. Tevens wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van het wichelroedelopen, een geschiedenis die teruggaat tot de oude Chinese en Egyptische culturen.
Een korte bibliografie besluit deze zeer lezenswaardige en uitermate bruikbare handleiding die de lezer mede dankzij de geleverde wichelroedeinstrumenten ongetwijfeld veel plezier zal verschaffen.

 
gif16
Wetenschappelijk Onderzoek Wichelroedelopen en Geopathie

Auteur: Erik Kasteleyn
ISBN 9080084719   Stichting Ochêma, Leusden, 1993

Achterkant boek:
Het wichelroedeverschijnsel heeft een lange geschiedenis. Traditioneel is de wichelroede verbonden aan het opsporen van in de aarde verborgen bodemschatten als ertsen, mineralen en water. In onze tijd spreken wichelroedelopers over gezondheidsschadelijke effecten van specifieke plaatsen op aarde. Mensen zouden ziek worden, omdat hun huis of werkplek op de verkeerde plaats staat. De volksmond spreekt in dit verband van 'aardstralen', moderne medische literatuur heeft het over geopathie of geopathische belasting.

Wat is fantasie en wat is werkelijkheid?

Deze vraag wordt in dit boekje beantwoord op basis van de wetenschappelijke literatuur op dit gebied. Vrijwel vergeten Nederlandse studies uit de jaren vijftig worden in verband gebracht met recent Duits en Oostenrijks universitait onderzoek. Hierdoor ontstaat een uniek overzicht van natuurkundige, psychologische en parapsychologische aspecten van het wichelroedeverschijnsel.
Dit boek is geschreven voor iedereen die zich op basis van wetenschappelijke gegevens een beeld wil vormen van deze problematiek.


 
gif16
Het geheim van de levensenergie
Het denkmodel van de Integrale Radiësthesie

Auteur: Erik W. Kasteleyn
ISBN 908101501X  /  9789081015011   Bestelbaar via: www.erikkasteleyn.nl

Achterkant boek:
Het geheim van de levensenergie geeft een nieuwe visie op de door wichelroedelopers gemeten 'aardstralen', van oudsher in verband gebracht met ziekte en gezondheid. Vrijwel unaniem meent men dat deze stralingen uit de aardbodem en de atmosfeer komen en dat de mens dit passief ondergaat. Heb je een huis met goede stralingen, dan heb je geluk; heb je een huis met slechte stralingen, dan heb je pech.

In Het geheim van de levensenergie worden deze fenomenen op een nieuwe manier belicht. De mens is niet het slachtoffer van ongrijpbare omgevingsstralingen, maar speelt zélf een centrale rol! Sommige mensen veroorzaken zelf de slechte stralingen in hun woonhuis; andere mensen geven door hun diepe positieve levenshouding hun woonhuis een positieve uitstraling.
In deze benadering staat het concept van de levensenergie centraal. Weliswaar is deze opvatting zo oud als de mensheid, maar ze is in onze westerse cultuur vrijwel vergeten. Dit boek laat zien dat de door wichelroedelopers gemeten straling kan worden begrepen als manifestatie van de levensenergie.

 
gif16
Kathedralen uit de steentijd
Hunebedden, dolmens en menhirs in de lage landen

Auteur: Herman Clerinx
ISBN 9058261239   Davidsfonds, Leuven, 2001

Achterkant boek:
Hunebedden, dolmens en menhirs: iedereen kent ze uit Stonehenge en uit Bretagne. Maar ook in de Lage Landen duiken megalieten schijnbaar lukraak in het landschap op. Ze zijn getuigen van een ver en geheimzinnig verleden. Want wie weet waar die stenen bouwwerken vandaan komen? Wie heeft die kolossale monumenten opgericht en waarom?

Megalieten doen de fantasie op hol slaan. Zijn ze het werk van reuzen? Of van God, die zondige mensen in stenen verandert? Anderen geloven dat je via diezelfde stenen nieuwe energie opdoet. Archeologisch onderzoek levert inzichten op die optornen, tegen een hardnekkig bijgeloof. Meer wetenschappelijke verklaringen gaan van grafmonumenten tot centra voor voorouderverering. Van sociale knooppunten tot zonnetempels.

Herman Clerinx onderzoekt een werkelijkheid die vaak veel boeiender is dan de verbeelding. Een verrassende zoektocht naar de betekenissen van deze bouwwerken in het sociale en religieuze leven van onze voorouders. Een toeristische gids ook voor menige prettige uitstap.

Herman Clerinx geeft met deze unieke publicatie een volledig en vlot leesbaar overzicht van de 'Kathedralen uit de steentijd'.


Meer over dit boek zie:
www.davidsfonds.be/kathedralen_uit_de_steentijd.htm
www.xi.be/sbec-bgks/nederlands/andere-boeken.html


Boekkathedralen

 
gif17
Eerste Nederlandse Hunebedden Gids

Auteur: Frits Bom
ISBN 9020254073   Ankh-Hermes, Deventer, 1978

Achterkant boek:
Het is verbazingwekkend dat er in ons land nog nooit een op het brede publiek afgestemde gids of boekwerk is verschenen, waarin een complete indruk wordt geboden van het Hunbeddenbestand in Nederland. Wij spreken zonder meer waardering uit voor andere culturen, van Egyptenaren, Azteken en Maya's. Waarom rangschikken we de hunebedbouwers dan onder een heel andere catagorie, technisch en cultureel gezien? De Nederlander wordt al eeuwenlang voorgehouden dat hunbedden "graven" waren.
Frits Bom (thans Vara's ombudsman; daarvóór verslaggever van het N.O.S.journaal en bij de radio) ontdekte dat daarvoor geen enkel bewijs bestaat. Integendeel: met volkomen nieuwe gegevens ontrafelt hij de gevestigde hunebedden-leer en reconstrueert het verleden.
De "Eerste Nederlandse hunebeddengids" is een reisgids voor de drieënvijftig hunebedden die ons land nog telt. Ieder hunebed wordt uitvoerig beschreven met foto('s), een duidelijke routebeschrijving en een eenvoudig détailkaartje. De tekst bevat alle belangrijke bijzonderheden betreffende de steenformatie. Deze eerste nederlandse hunebeddengids is zodanig geschreven dat niet alleen archeologen, maar àlle geïnteresseerden er iets aan hebben. Voorafgaand aan dit boek schreef Frits Bom "Het Mysterie van de Hunebedden, Buitenaardse hulp?". Het eerste deel van dit werk behandelt al het aanwezige feitelijke materiaal over de hunebedden, wat tot de meest fascinerende vragen leidt over de grootte, de plaatsing en de gebruikte splijtmethode van de dekstenen, waarvan de doorsnee soms drie meter bedraagt; over de duizenden hunebedden die er in Nederland, maar ook in andere kusstreken hebben bestaan; over de geografische ligging ervan, die feitelijk met een kompas moet zijn bepaald..... Bood het hunebed ooit een schuilplaats tegen aanvallen en rampen; wordt hiermee ook de enorme hoeveelheid aardewerk verklaard?


 
gif18
Het mysterie van de hunebedden

Auteur: Frits Bom
ISBN 9020254065   Ankh-Hermes, Deventer, 1978

Achterkant boek:
Het is verbazingwekkend dat er in ons land nog nooit een op het brede publiek afgestemde gids of boekwerk is verschenen, waarin een complete indruk wordt geboden van het Hunbeddenbestand in Nederland. Wij spreken zonder meer waardering uit voor andere culturen, van Egyptenaren, Azteken en Maya's. Waarom rangschikken we de hunebedbouwers dan onder een heel andere catagorie, technisch en cultureel gezien? De Nederlander wordt al eeuwenlang voorgehouden dat hunbedden "graven" waren.
Frits Bom (thans Vara's ombudsman; daarvóór verslaggever van het N.O.S.journaal en bij de radio) ontdekte dat daarvoor geen enkel bewijs bestaat. Integendeel: met volkomen nieuwe gegevens ontrafelt hij de gevestigde hunebedden-leer en reconstrueert het verleden.
Het "Mysterie van de hunebedden" behandelt al het aanwezige feitelijke materiaal over de hunebedden, wat tot de meest fascinerende vragen leidt over de grootte, de plaatsing en de gebruikte splijtmethode van de dekstenen, waarvan de doorsnee soms drie meter bedraagt; over de duizenden hunebedden die er in Nederland, maar ook in andere kuststreken hebben bestaan; over de geografische ligging ervan, die feitelijk met een kompas moet zijn bepaald .....
De raadsels waarmee de hunebedden worden omgeven nemen in aantal toe naarmate we een grondiger onderzoek instellen. Bood het hunebed ooit een schuilplaats tegen aanvallen en rampen; wordt hiermee ook de enorme hoeveelheid aardewerk verklaard?


 
gif18
Hunebedden in Nederland
Zorgen voor morgen

Auteur: Drs. R.H.J. Klok
ISBN 9022837408   Fibula - Van Dishoeck, Haarlem, 1979

Achterkant boek:
De auteur van het succesvolle 'Archeologische Reisboek' heeft zich in dit nieuwe boek gericht op een groep bijzondere archeologische monumenten in ons land. Hunebedden vormen vandaag de dag een bron van zorg. Zorg in een dubbele betekenis, hetgeen in de ondertitel tot uitdrukking is gebracht.
Zorg enerzijds in de vorm van ongerustheid dat de huidge, welgemeende ontwikkeling wordt voortgezet, waarbij de hunebedden, waar zulks in het kader van de ruimtelijke ordening noodzakelijk blijkt, keurig worden gespaard of liever uitgespaard. Een ontwikkeling ook, waarbij de hunebedden steeds meer vervreemden van hun oorspronkelijk milieu en functie en voorzien van plantsoen, prullebak en parkeerplaats geleidelijk verworden van cultuurmonument tot recreatief object.
Zorg anderzijds in de vorm van concrete suggesties betreffende selectieve ontsluiting en over het ruimtelijk beheer. Aan de hand van verschillende typen, de kenmerken, het onderzoek, de situering en beschikbare informatie wordt voorgesteld 19 van de 53 bestaande hunebedden op verantwoorde wijze aan het publiek te presenteren. Met name met deze hunebedden wordt hier een aantal wetenswaardigheden o.m. het onderzoek betreffende, opgesomd.

 
gif18
Hunebedden
Monumenten van een steentijdcultuur

Auteurs: Evert van Ginkel, Sake Jagger en Wijnand van der Sanden
ISBN 906825202X   Uniepers, Abcoude, 1999

Opmerking van beheerder website: Dit boek is geschreven volgens de opvattingen die NIET overeen stemmen met wat er (volgens ons) werkelijk is gebeurd tijdens de bouw van de hunebedden. Het lijkt erop alsof ze een Neanderthaler hebben gevraagd om uit te leggen hoe een computer werkt. Gelukkig is de werkelijke bouw niet onbekend in onze huidige samenleving, we komen langzaam tot de ontdekking dat er veel dingen niet kloppen. Op de pagina hunebedden staat er iets over. >>>
Dit boek is vermeld en zeer bruikbaar voor is, is dat ze vertelt waar 'alle' hunebedden liggen, ook zegt het iets over de vondsten. De rest is of volgens ideeën uit onze tijd uitgelegd of het is verkeerd begrepen. Hiermee zijn we het dus niet eens!  >>>

Achterkant boek:
De Drentse hunebedden blijven, meer dan welk ander archeologisch fenomeen ook, tot de verbeelding van de Nederlander spreken. Sinds in de 17de eeuw de eerste vondsten uit de hunebedden met een min of meer kritische blik werden bekeken, hebben de Nederlandse archeologen en hun antiquarische voorgangers zich voortdurend beziggehouden met de steenconstructies en hun bouwers. Die laatsten blijven ondanks alle speurwerk nog steeds betrekkelijk ongrijpbaar, doordat er zoveel gegevens over hen ontbreken.
Aangezien er al sinds jaren niet meer in hunebedden wordt gegraven, moet degene die zich meer in de achtergrond van de toenmalige samenleving wil verdiepen dat steeds weer doen aan de hand van bestaande gegevens: de hunebedden zelf, hun constructie, hun ligging en de vondsten die er gedaan zijn. Dat leidt regelmatig tot nieuwe en soms verrassende inzichten, zodat er ook zonder opgravingen denkwerk genoeg overblijft voor hedendaagse en toekomstige archeologen.
Hunebedden is bedoeld als een overzichtswerk over de hunebedden en de cultuur die ze heeft voortgebracht. Het is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de hunebedden, hun historische en culturele achtergronden en hun onderzoeksgeschiedenis. Voor die lezers hopen de auteurs een hoeveelheid veelzijdige en intrigerende informatie te hebben verzameld en gerangschikt, die de grote, stomme stenen langs de randen van de Drentse bossen en akkers tot spreken brengt.
Achterin het boek is een overzicht opgenomen van alle bestaande hunebedden en van alle verdwenen exemplaren waarvan het bestaan bekend is.

Boekhunebeddencultuur
 
gif19
De Megalietenbouwers
Vijfduizend jaar geleden bloeide in Europa een raadselachtige beschaving. Het verslag van een speurtocht naar haar geheimzinnige krachten.

Auteur: Francis Hitching
ISBN 9031396799   Amsterdam Boek, Amsterdam, 1978

Achterkant boek
De megalietenbouwers
Verspreid langs de kusten van Europa bevinden zich tal van overblijfselen uit ons verre verleden. Daar verheffen zich even geheimzinnige als spookachtige de door hoge stenen gevormde cirkels, de dolmens en de grafheuvels, die ons herinneren aan een tijdperk van ver voor het ontstaan van het wiel, meer dan vijfduizend jaar geleden. Met welk doel vele van deze monumenten door de Europese megalitische mens werden opgericht is een der grootste mysteries, een mysterie dat nog altijd een bron vormt van eindeloze en vaak hoog oplaaiende discussies onder archeologen, historici, para-psychologen en zelfs religieuze fanatici.
Op fascinerende wijze onderwerpt Francis Hitching de vele argumenten van de elkaar bestrijdende partijen aan een eerlijk en openhartig onderzoek. Hij voegt die argumenten aaneen tot ze in elkaar passen als de stukken van een gigantische legpuzzel en versterkt daarbij gaandeweg het geloof in de thans veld winnende opvatting, dat de mensen die duizend jaar voor het ontstaan van de piramiden de aarde bevolkten beslist niet de barbaren waren voor wie wij hen eeuwen lang hebben gehouden. Integendeel, in dit boek wordt onthuld dat zij, hoewel onbekend met de geschreven taal, een beschaving bezaten van bijzonder hoog peil en dat zij in welhaast volkomen harmonie leefden met de aarde en haar geheimen.
In Amerika werd De Megalietenbouwers door de Book-of-the-Month-Club gekozen tot keuzeboek van de maand. Francis Hitching is zowel lid van het Royal Institute of Archeology als van de Prehistoric Society in England.


 
gif20
Zon en kruis
Van steenkring tot vroegchristelijk kruis in Ierland * zonnestenen van de megalitische cultuur * het Keltendom * voorchristelijke motieven * voornaamste motieven van de zonnekruisen * verbreiding van het Ierse christendom over Europa

Auteur: Jakob Streit
ISBN 9062381022   Christofoor, Zeist, 1993 (nog verkrijgbaar in 2001)

Achterkant boek:
De oorsprong van het Ierse christendom gaat niet terug tot Rome; over haar werkelijke begin tast men nog steeds in het duister. Jakob Streit komt tot de conclusie, dat er in Ierland een geheel eigen stroming van het christendom tot ontwikkeling kon komen, die zich trapsgewijs en in gestage gedaanteverandering voltrok en waarbij de voorchristelijke geest van de culturen van de steenkringen en van de Kelten zijn voortzetting in een andere gedaante vond in het Ierse oerchristendom. Een treffend voorbeeld daarvan zijn de vroegchristelijke cultische hymnen uit Ierland.
Behalve op de wegen van de vroegchristelijke geloofsverkondigers wordt in dit boek uitvoerig ingegaan op het motief van het kruis, van zijn voorchristelijke verschijningsvorm tot zijn metamorfose in het christendom. De vele motieven die op de kruisen in Ierland te vinden zijn duiden op twee belangrijke tijdvlakken. Het eerste is een tijdperk waarin vooral het symbool tot uitdrukking kwam, verrijkt door ritmische elementen en stromingen van band- en vlechtpatronen. Het tweede tijdperk toont het optreden van in steen uitgebeelde figuren waarin langzamerhand de gestalte van de herrezen Christus zichtbaar wordt.
Dit boek maakt met zijn vele illustraties op bijzondere wijze de ontwikkeling zichtbaar van de oude megalithische culturen via de kelten en het vroege christendom, waarbij de nadruk ligt op de vele symbolen en motieven die men zowel in de Keltische cultuurals in de vroegchristelijke kunst vindt.

 
gif21
Großsteingräber zwischen Weser und Ems

Auteur: M. Fansa
ISBN 3895987417 (harde kaft: 3894421185)   Isensee Verslag, Oldenburg, 2000

Dit Duitstalige boek geeft een overzicht van de hunebedden die te vinden zijn tussen de rivieren Weser en Ems in Noord-Duitsland. Helaas zijn deze stenen monumenten genoemd als graven, wat volgens ons niet correct is. Het boek wordt hier alleen vermeld vanwege het overzicht van de plekken.


 
gif21
De stilte der stenen
De megalietcultuur in Europa

Tekst: Lowie Weynants
Fotografie: Philippe Debeerst
ISBN 9020943642   Lannoo, Tielt, 2001

Achterkant boek:
Zesduizend vijfhonderd jaar geleden werd in wat nu Bretagne heet het eerste megalietgraf gebouwd. Dit imposante bouwwerk betekende het startschot voor een heuse megalietbeschaving. Ondanks de verspreiding over het hele Europese continent en een bloeiperiode van zowat drieduizend jaar, is deze eerste Europese cultuur nooit als dusdanig erkend. Tegenover deze hardnekkige verwaarlozing staat een al even grote fascinatie voor die raadselachtige bouwwerken die weigeren hun geheim prijs te geven. Hoe kon men, en dan nog voor de uitvinding van het wiel, bouwen met zulke tonnenzware stenen? En vooral: waarom al die energie steken in het rechtop zetten van zulke kolossen? De mysterieuze waas rond deze beschaving - want er bestond een heuse beschaving - heeft in de loop der tijden tot uiteenlopende interpretaties geleid: astronomische, religieuze, romantische... In De Stilte der stenen worden megalieten dan ook belicht vanuit alle mogelijke hoeken, zowel in de tekst als in de foto's. Er wordt komaf gemaakt met hardnekkige misvattingen, en wel in de eerste plaats met het misverstand dat men megalieten helemaal in Stonehenge of Carnac  zou moeten zoeken: ook in België en Nederland heeft de megalietbeschaving haar sporen - en niet van de minste! - achtergelaten.

 
gif15
Monumenten uit de oertijd
getuigen van de prehistorie

Auteur: Felix R. Paturi
ISBN 9020254030   Ankh-Hermes, Deventer, 1978

Achterkant boek:
Overal in Europa zijn sporen uit de prehistorie te vinden. Toch vermoeden slechts weinig mensen dat zij hun vakantie doorbrengen in de nabijheid van de meest fascinerende getuigen uit de oertijd: op Mallorco zijn grote stenen torens en prehistorische dorpen te vinden. Duizenden rotstekeningen zijn er op een paar honderd meter afstand van de weg aan het Gardameer. Holentempels en offerplaatsen op Gran Canaria, rotstekeningen in Skandinavië, hunebedden in Nederland, overal hebben onze voorouders hun sporen achtergelaten.

Paturi voert ons langs de algemene bekende vindplaatsen zoals Carnac, Stonehenge en de Lüneburger heide. Maar daarnaast geeft hij aanwijzingen die geheel nieuwe gebieden voor belangstellenden openen.

 
gif15
De Oude Belgen
Geschiedenis, leefgewoontes, mythe en werkelijkheid van de Keltische stammen

Auteur: Ugo Janssens
ISBN 978 9044308662   The House of Books, Antwerpen, 2007 (www.thehouseofbooks.com)

Achterkant boek:
Eindelijk verschijnt er een degelijk en aangenaam leesboek over de Nerviërs, Eburonen, Menapiërs en de andere Gallische stammen die Oude Belgen werden genoemd. Ruim aandacht wordt besteed aan hun oervolk: de Kelten.

De Oude Belgen vergelijkt de jongste wetenschappelijke en andere standpunten over dit schemervolk uit verre tijden op historisch, archeologisch en natuurfilosofisch vlak. Het bekritiseert Caesars Commentarii de Bello Gallico en volgt de Belgen tussen Rijn en Seine, naar Zuid-Engeland en de oostelijke kusten van Eire. Bovendien achterhaalt het boek de oorsprong van de Schotse ruit, de feesten van de 'oude religie' en wie de zeep, de dorsvlegel, de maliënkolder of de houten ton uitvond.

De Oude Belgen vertelt in woord en beeld wat in eigen contreien bewaard bleef van dit volk van druïden, priesteressen, barden, strijdende koninginnen, kleine paarden, prinselijke graven, glazen armbanden, lapjesschalen én mede.

Het werk van Ugo Janssens getuigt van grote eruditie, inlevingsvermogen en grondigheid. Van hem verscheen o.a. het toptienboek Historische Gids voor België.

'Een van de meest aanbevolen werken over de Kelten.'
Claude Sterckx, professor Vrije Universiteit Brussel

'Een verademing, hét boek over deze fascinerende periode uit onze geschiedenis.'
Johan Rommelaere, archeoloog (lic. RUG)

'Eindelijk een handboek over Kelten uit eigen land. Dit boek is een goudmijn. Janssens' enthousiasme werkt aanstekelijk.'
Leopold Winckelmans, deskundige klassieke talen en geschiedenis


 
gif15
Boek: De heidenen
Riten, culten en religie in de Lage Landen
Van de oertijd tot het christendom

Auteur: Ugo Janssens
ISBN 9789020983210   Lannoo, Tielt, 2009

Achterkant boek:
Dit boek verhaalt de intrigerende geschiedenis van het paganisme in de Lage Landen.
Van het oersjamanisme tot het magische en mythische denken uit de steentijd. Van de vruchtbaarheidscultussen rond de 'Grote Moeder' tot de Germaanse en Keltische riten. Van de Romeinse culten tot de leer van goden uit het Nabije Oosten.
De auteur beschrijft de historiek van megalieten, veenmummies, druïden, openluchtheiligdommen en Romeinse sanctuaria, gouden peniskokers en vulva's. Zoals steeds baseert hij zich op de recentste wetenschappelijke bevindingen en authentieke bronnen.
Dankzij een vlotte pen en erudiete synthese biedt De heidenen zowel voor deskundigen als leken een boeiende kijk op een duister verleden. Unieke kleurenfoto's illustreren archeologische vondsten en historische landschappen.

 
gif15
Heidens Nederland
Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijke verleden

Auteur: Judith Schuyf
ISBN 9053450637   Stichting Matrijs, Utrecht, 1997 (in april 2003 was het nog verkrijgbaar, zie www.matrijs.com)

Opmerking van beheerder website: Dit boek is hier opgenomen voor de locaties die erin worden vermeld en niet voor de theorieën die hierin staan, omdat die volgens mij deels niet kloppen.

Achterkant boek:
Voor de komst van het christendom kende Nederland talloze heilige bomen, bronnen, stenen, heuvels en kuilen.
De meeste van deze heidense heiligdommen zijn verdwenen, vooral tijdens de vroege middeleeuwen, toen Nederland gekerstend werd, en in de reformatie, toen calvinisten alle vormen van bijgeloof afdeden als 'paapse stoutigheden'. Desondanks zijn hier en daar, in het landschap, in kerken en zelfs op straat, nog overblijfselen te vinden die getuigen van een heidens verleden.
In dit boek geeft archeologe en historica Judith Schuyf een overzicht van deze bijzondere, maar vaak weinig opvallende objecten en plaatst zij ze in hun geschiedkundige en religieuze kader. In de beschrijvingen staan bovendien aanwijzingen hoe u deze heiligdommen kunt bezoeken.

Boekheidensnl

 
gif22
Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes
Historische landschapselementen in Nederland

Auteur: Barends, S. e.a. (red.)
ISBN 9053450289   Stichting Matrijs, Utrecht, 1994
Bestelbaar o.a. via: www.matrijs.com of www.matrijs.com/titelpag.asp?recnumb=90-5345-028-9

Achterkant boek:
Vaak zit het verhaal van een landschap in de dingen die we voorbijlopen zonder ze op te merken. Achter een verwaarloosde sluis schuilt misschien de kleine tragiek van een dorp dat na een tijd van bloei overbodig werd. De invloed van Versailles blijkt te reiken tot achter de Utrechtse Heuvelrug. En: hoe heilig kan een put zijn? In Over Hagelkruisen, banpalen en pestbosjes komt een groot aantal letterlijk of figuurlijk veronachtzaamde onderdelen van het Nederlands landschap aan de orde.


 
gif22
Gids Archeologische Monumenten in Nederland

Onder redactie van: Saskia van Dockum & Arne Haytsma
ISBN 9068251856   Uniepers, Abcoude, 1997

Achterkant boek:
In 1997 viert de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zijn 50-jarig bestaan. De ROB benadrukt dit jubileum door een aantal aandachttrekkende archeologische activiteiten die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden. De halve eeuw ROB is bovendien aanleiding tot de uitgave van deze gids waarin 52 archeologische monumenten zijn beschreven en in beeld gebracht.

De 52 archeologische plekken variëren van het kersverse Werelderfgoedmonument Schokland tot de Kiekebelt bij Deventer en de miraculeuze Willibrordusputten bij Heiloo en Egmond. Gestreefd is naar een zo goed mogelijke spreiding van locaties over heel Nederland.

Zichtbaar wordt de boeiende wisselwerking tussen de mens en zijn leefwereld: de ontwikkeling van nederzettingen, handelscentra en plaatsen van eredienst, verdwenen verdedigingswerken, veranderde functies van routes en gebouwen.

Voor de Nederlander die geïnteresseerd is in de zichtbare geschiedenis van het landschap, is dit boek een uitnodigende gids. Alle beschrijvingen zijn voorzien van foto's en handzame topografische kaartjes.

 
gif22
Bomen en mensen
Een oeroude relatie

Onder redactie van: Frank Moens & Roelie de Weerd
ISBN 9053525246   Boom Amsterdam & Bomenstichting, Utrecht, 2000

Achterkant boek:
Het bestaan van de mens is altijd nauw verweven geweest met dat van bomen. Dit blijkt uit de rol die bomen speelden en nog spelen in mythen, sagen, legenden, en in veel religies.
De auteurs belichten deze elementen in zeven beschrijvende hoofdstukken en in negentien hoofdstukken die negentien inheemse boomsoorten behandelen. De beschrijvende hoofdstukken behandelen de volgende onderwerpen: Bomen en geschiedenis (Bert Maes), Bomen en religie (Marijke Lukács-Graus), Bomen en de bijbel (Roelie de Weerd), Bomen en volksleven (Girbe Buist), Bomen en Sprookjes (Girbe Buist), Bomen en welzijn (Maja Kooistra) en Bomen en gebruik (Peter Fraanje).
De hoofdstukken per soort geven een korte karakteristiek van negentien boomsoorten. Hierbij spelen niet alleen de botanische kenmerken een rol, maar er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan naamgeving en mythologie; karakter en symboliek; spreekwoorden, rijmpjes en liedjes; mythen; sagen en sprookjes; volksgeloof en volksgebruik en tenslotte aan kalender, landbouw en weer. Dit boek geeft de lezer een brede kijk op bomen en allerlei aspecten die daarmee samenhangen.
Na lezing ervan zal het duidelijk zijn dat bomen niet alleen houtleveranciers zijn of dienen als aankleding van het landschap, maar ook een rol spelen ten aanzien van genezing, beschutting en rust.


 
gif23
Bomen spreken
Laadt uw energie op

Auteur: Dr. Jacobus van Lis
Tekeningen: Ron Wever
ISBN 9990492565   2002

Achterkant boek:
In dit boek introduceert de schrijver de lezer in de boeiende wereld van de natuurwezens. Deze wezens leven in onzichtbare werelden. Zij hebben tot taak op allerlei manieren het leven op aarde te vormen en te besturen.

De lezer wordt stap voor stap de weg gewezen in deze onzichtbare wereld. Dit doet de schrijver aan de hand van gesprekken met natuurwezens die in bomen wonen. De besproken bomen zijn verspreid over geheel Aruba en veelal te herkennen. De bedoeling is dat de lezer uiteindelijk zelf de natuur in gaat om deze wonderbaarlijke werelden van de natuurwezens te verkennen.

Ook maakt de lezer kennis met de energetische lijnen van het Arubaanse landschap. Door deze lijnen te volgen kunnen bijzondere ontdekkingen gedaan worden. Dit boek noemt: het correct planten van palmbomen, het bewijs dat de cactussen in Aruba niet ziek zijn en bijzonderheden over het leven van Indianen vroeger op Aruba. De belangrijkste ontdekking betreft een energielijnen complex, dat uniek in de wereld is, rondom de kapel van Alto Vista.

 
gif23
De spirituele kracht van bomen
De oerkrachten en helende eigenschappen van bomen voor het versterken van lichaam en geest

Auteur: Petra Sonnenberg
ISBN 9063784074   Schors, Amsterdam, 1999

Achterkant boek:
Wel eens met een bedrukt humeur de rust van een bosrijke omgeving opgezocht en je hart uitgestort bij je lievelingsboom?

De spirituele kracht van bomen is al eeuwenlang bekend. Over de hele wereld is de boom van oudsher een object van eerbied, innerlijke bespiegeling, verering en zelfs van aanbidding geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat talloze bomen in de geschiedenis van de mensheid als beschermheiligen of zelfs als goden en godinnen werden vereerd. Een goed voorbeeld hiervan is de Es, in de Noordeuropese mythologie beter bekend als Yggdrasil, de heiligste der bomen. Tegenwoordig geniet de boom, als één van de mooiste gaven van de natuur, grote belangstelling. Niet alleen vanwege de steeds groter wordende bedreiging door de mens maar ook vanwege zijn bijzondere eigenschappen.
Hoe langer hoe meer raakt men bewust dat de energieën van bomen kunnen worden gebruikt om veranderingen tot stand te brengen in innerlijke en lichamelijke processen. De kracht van bomen, de vibraties, wordt als het ware 'uitgezonden', maakt emoties los, heft blokkades op en verbindt ons rechtstreeks met de onuitputtelijke levenskracht van Moeder Aarde. Deze kracht van bomen is de Universele Levenskracht, de energie die in alles wat leeft aanwezig is. Dit boek is niets anders dan een 'cursus' werken en praktisch omgaan met bomen, het leren communiceren met oerkrachten en deze leren te gebruiken voor het vergroten van het algemeen welbevinden.
Petra Sonnenberg heeft een keuze gemaakt uit de in Noordwest-Europa meest voorkomende bomen. Zij geeft een overzicht van correspondenties, zoals chakra, element, kleur, astrologisch teken en edelsteen en beschrijft de helende eigenschappen van de boom. Tevens vertelt zij in welke mythen en fabels bepaalde bomen een belangrijke rol spelen. Ook de bloeiwijze, hoe de boom eruit ziet en waar hij voorkomt worden beschreven. Diverse 'boommeditaties', bieden de mogelijkheid het contact met je lievelingsboom te optimaliseren.

De Spirituele Kracht van Bomen hoopt een nuttige gids te zijn bij het leren omgaan met natuurlijke energieën ter ondersteuning van liefde, harmonie en geluk.

 
gif21
Andere dimensies
voorbij tijd en ruimte

Auteur: Rudi Klijnstra
ISBN 9075636172   Petiet, Tiel, 1998
Het boek is als digitale reprint bestelbaar via rklijnstra@gmail.com.

Achterkant boek:
Het lichtlichaam als sleutel naar een andere werkelijkheid
De multidimensionale ervaringen die sommige mensen hebben gehad, soms in relatie met leylijnen, krachtplaatsen, graancirkels, engelen of lichtvoertuigen (zgn. 'ufo's'), hebben één ding gemeen, namelijk het gevoel van voorbij tijd en ruimte te zijn geweest. In deze toestand vinden vaak bewustzijnsverruimende inzichten plaats. Aan de hand van vraaggesprekken met verschillende personen, eigen ervaringen van de auteur en door publicatie van verslagen van telepathische sessies worden in dit boek een aantal dimensionale ervaringen voorbij tijd en ruimte beschreven. Deze verwijzen soms naar het verleden, zoals oude beschavingen, sjamanisme en Atlantis of naar de toekomst waarin, met behulp van de Taal van Licht, telepathische bewustzijnsoverdracht mogelijk is en met het lichtlichaam dimensiereizen gemaakt kunnen worden waarbij contacten met kosmische bewustzijnsvormen normaal zijn. Dit toekomstbeeld is mogelijk wanneer zich op aarde een overgang naar een andere dimensie gemanifesteerd heeft, een tijdperk waarin licht, liefde, waarheid en eenvoud de boventoon zullen voeren. Een nabije toekomst waarin wij op telepathische wijze op energetische bewustzijnsniveaus kunnen communiceren en voorbij vorm, tijd en ruimte in een wezenlijk nu leven.

Rudi Klijnstra (Enschede), kunstenaar, Tai Chi- en Yogaleraar, is van jongsaf gefascineerd geweest door bijzondere plekken in het landschap. De opgedane ervaringen op heilige krachtplaatsen en leylijnen en zijn kennismaking met bijbehorende fenomenen (waaronder graancirkels en lichtvoertuigen) deden zijn interesse ontstaan in aarde-energie en planetaire genezing, kosmologie en esoterie. Over deze onderwerpen schreef hij diverse artikelen die in verschillende bladen gepubliceerd zijn. In 1996 verscheen zijn eerste boek: Graancirkels, codes uit een andere dimensie.

Boekdimensies

 
gif24
Gaia
De genezing van de Aarde

Auteur: James Lovelock
ISBN 9020243640   Ankh-Hermes, Deventer, 2001

Achterkant boek:
Gaia
De genezing van de Aarde
Door James Lovelock, bedenker van de Gaia-theorie

Wetenschapper James Lovelock doet in Gaia, de genezing van de Aarde onderzoek naar onze Aarde als een planeet op middelbare leeftijd. En net als ieder ander organisme van die leeftijd heeft Gaia soms harde klappen gekregen. Tot nu toe is ze er altijd weer bovenop gekomen. Maar hoe lang kan gaia de verwoestende effecten van overbevolking nog aan? Wat os jaar prognose? Zal ze het overleven? Zal de mensheid het overleven?
In deze uitgave formuleert James Lovelock opnieuw zijn Gaia-theorie - het idee van de Aarde als levend wezen - die hij eerder heeft ontwikkeld. Hij draagt nieuw bewijsmateriaal aan uit eigen onderzoek en dat van andere collega's, wat zijn oorspronkelijke werk ondersteunt.
De uitdagingen waar Gaia mee wordt geconfronteerd, worden onderzocht met dezelfde originaliteit, intellectuele kracht en wetenschappelijke strengheid als die waarmee James Lovelock tot nog toe zoveel lof heeft geoogst. Indrukwekkende illustraties scheppen een beeld dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat van de anatomie en fysiologie van Gaia en de ziekten die haar bedriegen.
Dit boek is een must voor iedereen die het welzijn van de Aarde en het leven daarop ter harte gaat. In de wetenschappelijke wereld heeft het alom erkenning gekregen en het is verplichte literatuur voor milieustudenten.


 
gif24
In resonantie met de natuur
Vitale planten en bomen door energetische behandeling

Auteur: Hans Andeweg
ISBN 9021532484   Kosmos-Z&K, Utrecht, 2001
Bestelbaar via: www.servire.nl

Achterkant boek:
De natuur is bezield en wij kunnen daarmee communiceren.
Vanuit dit uitgangspunt, laat Hans Andeweg u in dit boek ontdekken, dat wij met verschillende technieken kamerplanten, tuin, bomen of bos kunnen beïnvloeden. Kleuren, muziek, reiki, homeopathische middelen en symbolen komen ter sprake. Hij gaat uitvoerig in op de theorie van de resonantietherapie. Deze is verwant aan de denkbeelden van Rupert Sheldrake. In de afgelopen jaren is de resonantietherapie een werkzame methode gebleken.
Andeweg geeft een tal van praktische oefeningen en adviezen om de uitstraling van planten te leren herkennen en beoordelen. Als volgende stap leert hij u hoe u zelf planten, tuinen en bossen energetisch kunt behandelen, waardoor ze merkbaar en meetbaar gezonder en vitaler worden. Wie 'groene vingers' heeft, past deze technieken onbewust al toe!
In resonantie met de natuur is een fascinerend stukje 'new science', maar ook een heel praktisch boek voor iedereen die met meer gevoel en meer succes met planten wil omgaan. Ir. Hans Andeweg is bioloog. Hij werkte voor een instituut dat zieke bossen behandelt met de resonantietherapie. Hij is thans zelfstandig adviseur.

Hoofdstukken uit het boek:
1. Eerste ervaringen met levensenergie
2. De uitstralingen van Bodems, Bomen en Planten
3. Morfische Velden en Orgon - Bossen als Geheel
4. Snijpunten en Parameters voor een Energetische Diagnose
5. Huna - De Hele Mens en de Betekenis van het Hart
6. het Gebruik van de Pendel voor een Energetische Diagnose
7. Op Afstand Waarnemen
8. Kwaliteit en Dynamische Techniek
9. Groene Vingers, Bidden en Reiki - Zelf Energie aan Planten geven
10. Octaafresonantie - De Invloed van Muziek en Homeopathische Middelen op Planten
11. Kleuren en Symbolen voor de Natuur - Mentaal en Mechanisch Behandelen
12. Levensenergie en Magnetisme - De Werking van Piramides en Ierse Torens
13. Moderne Dynamische Techniek - De Aarde helen met Graancirkels
14. Radionica en Resonantietherapie - Behandelen met Apparaten

Boekresonantie


gif25